MENU
Vorwort
Kurse
jQuery – srozumitelně a prakticky
Interesse für den Kurs

jQuery – srozumitelně a prakticky (JVS3)

jQuery je jedna z nejpopulárnějších JavaScriptových knihoven pro práci s webovými stránkami, jejímž jádrem je práce s modelem DOM. Na kurzu se naučíte používat selektory (výběry a filtrování v DOM), pracovat s CSS v rámci jQuery a obsluhovat události. Dále se seznámíte s animacemi - dynamickými efekty. Součástí výuky jsou i úpravy modelu DOM pomocí metod jQuery. A v neposlední řadě se probírá práce s Ajaxem - webovou komunikací s webovým (i jiným) serverem. Posluchač je stručně seznámen i s dalšími částmi jQuery, jako jsou moduly a jQuery UI.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Tvorba WWW stránek

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • co je a co umožňuje knihovna jQuery"instalace" jQuery, použití v programu
 • funkce jQuery a její možnosti, zkratka $
 • selektory - výběr elementů, atributů a dalších
 • události (events) - principy; probublávání událostí
 • základní události - ready, on('click', ...) a další
 • zkrácené metody událostí - click(...) a další
 • argument událostní procedury, jeho vlastnosti a metody
 • úprava dokumentů metodou css()
 • animace - metody hide(), show(), slideDown, animate() a další
 • složené efekty
 • úpravy DOM - vkládání elementů, přesouvání a další
 • Ajax - práce s protokolem HTTP (načítání/ukládání dat)
 • formáty dat pro Ajax
 • Ajax - použité protokoly, sledování požadavku, ošetření chyb
 • základní informace o modulech, jejich využívání a vytváření
 • základní informace o jQuery UI

Erforderliche Kenntnisse: Základní znalost jazyka JavaScript, HTML a CSS

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 650 CZK


Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.