MENU
Vorwort
Kurse
HP Data Protector - Online backup Microsoft aplikací
Interesse für den Kurs

HP Data Protector - Online backup Microsoft aplikací (HP10)

Účastníci budou seznámeni s výhodami, nasazením a použitím zálohovacího software HP Data Protector v. 6 v prostředí MS, jeho integrací s MS SQL a MS Exchange, včetně jednotlivých metod pro zálohování a obnovu dat těchto aplikací. Pro demo ukázky bude využita integrace HP DP s MS SQL2005, se zálohováním D2D2T (disk-to-disk-to-tape), včetně možností kopírování a konsolidace zálohovaných objektů z primárního zálohovacího úložiště na sekundární, pro maximální efektivitu a rychlost zálohy a obnovy dat.

Technický seminář s demo ukázkami.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet:
Hewlett-Packard

Kursstufe: expert

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

Erforderliche Kenntnisse:

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.