MENU
Vorwort
Kurse
Analýza útoků pro experty
Interesse für den Kurs

Analýza útoků pro experty (HACK4)

Tento kurz seznamuje účastníky s nejnovějšími technikami v oboru analýzy a vyšetřování počítačových útoků a zajišťování důkazů o nich. Účastníci se naučí shromažďovat potřebné důkazy pro následné právní kroky a správné metody identifikace stop po kybernetickém napadení. Na školení jsou probírány moderní nástroje pro detekci stop po útočnících i při použití anonymizačních postupů, metody následné obnovy zničených či poškozených dat, a vypracování závěrečné zprávy včetně auditu pro prevenci podobných útoků v budoucnu.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Bezpečnost IT
Sítě a síťové technologieBezpečnost sítí
Ostatní

Kursstufe: expert

Course duration: 5 days

Kursinhalt:

 • Úvod
 • Terminologie
 • Zabezpečení pracovní stanice
 • Windows z hlediska bezpečnosti - Základy
 • Příkazový řádek Windows
 • Powershell
 • Uživatelé v systému Windows
 • Registry
 • Služby a plánovač úloh
 • Autorun
 • Dočasné adresáře
 • Nástroje PSExec, Netcat, Wireshark
 • Logování
 • Sociotechnika
 • Fake mailery
 • Volání a SMS z libovolného čísla
 • Trendy - Makroviry, podvrhnutí zástupci, samorozbalovací archivy
 • ukázka vytvoření trojského koně
 • Telefonický socialing - postřehy z praxe
 • Rubberducky - demonstrace reálných útoků
 • BadUSB, USB Killer
 • HW Keyloggery a Videologgery
 • LAN Turtle a Bash Bunny
 • Fyzická bezpečnost
 • Man in the Middle
 • ARP Cache Poisoing
 • Praktická demonstrace
 • Bezpečnost Windows - pokročilá témata
 • Hesla ve Windows
 • LM/NTML hashe - cracking a Pass the Hash
 • LSA secrets - extrakce hesel
 • Cached Credentials - extrakce hashů doménových uživatelů
 • LSASS
 • Extrakce přihlašovacích údajů v čitelné podobě
 • Mimikatz
 • Bezpečnost Active Directory a Windows domén
 • Metody kompromitace doménových administrátorů
 • Ukázky z praxe
 • Bezpečnost Linuxu
 • Hesla v Linuxu
 • Extrakce hashů a cracking hesel
 • Logování
 • Steganografie
 • Historie
 • Moderní využití včetně příkladů
 • Podprahová reklama
 • Alternate Data Stream v NTFS systémech
 • DoS a DDoS útoky
 • Botnety a jejich vývoj
 • Trendy
 • Ekosystém Darknetu
 • Anonymizační sítě
 • Deepnet a darknet
 • TOR a jeho struktura
 • Hidden Service - včetně reálných ukázek
 • Black Market a jeho zboží a služby
 • Drogy, zbraně, falešné bankovky, pasy, ...
 • Praní špinavých Bitcoinů
 • Útoky v síti TOR
 • Deanonymizace uživatelů
 • Deanonymizace poskytovatelů služeb
 • Hacking Hidden Services
 • Nejvěší TOR a Bitcoin aféry
 • Bezpečnost WiFi sítí
 • Hacking domácích WiFi sítí
 • WEP, WPA/WPA2
 • WPS
 • Rogue AP
 • Hacking podnickových WiFi sítí
 • PEAP, EAP-TLS, LEAP, ...
 • Denial of Service
 • Hacking routerů a přístupovách bodů
 • Živé ukázky útoků
 • Síťová bezpečnost
 • Zjištění živých počítačů v síti
 • Detekce a otevřených portů
 • Identifikace služeb a operačních systémů
 • Hledání zranitelností a jejich exploitace
 • Ukázka komerečních Vulnerability Scannerů
 • Živá ukázka exploitace operačního systému Windows
 • Bezpečnost webových aplikací
 • OWASP Top 10, vyvětlení a ukázka nejzávažnjších zranitelností webových aplikací
 • Cross Site Scripting, SQL Injection, SQL Truncation, Code Execution, Auhtorization Bypass, Local File Inclusion
 • Hackování eshopů a internetovch soutěží
 • Ukázka automatizovaných nástrojů
 • Všechny zranitelnosti živě demonstrovány na připravené webové aplikaci
 • Sociální sítě - Velký bratr a anonymita
 • Přehled sociálních sítí se zaměřením na Facebook
 • Sběr dat o uživatelích a stínové profily
 • Facebook Graph API Explorer
 • Možnost zneužití útočníky
 • Sociální inženýrství vůči uživatelům internetového bankovnictví
 • Příklady reálných útoku na české banky
 • Phising
 • Pharming
 • Man in the Browser
 • DNS
 • Struktura systémy DNS, typy domén
 • Národní domény zdarma
 • Bezpečnost mobilních telefonů
 • Sběr dat o uživatelích v systémech Android, Apple iOS a Windows Mobile
 • Ukládání historie a zajímavé soubory
 • SMS of Death
 • Šifrování hovorů
 • Vektory útoku na komunikaci
 • Fyzická bezpečnost
 • Pattern vs PIN
 • Smudge Attack
 • Obcházení autentizace otiskem prstu
 • Vyhledávání ve volně dostupných zdrojích
 • Zjišťování informací o jednotlivcích
 • Význam metadat
 • Využití vyhledávačů a sociálních sítí
 • Specializované weby a služby
 • Zabezpečení bankomatu v praxi
 • Popis HW a SW bankomatů používaných v ČR
 • Popis zabezpečení a zranitelných míst
 • Zkušenosti z reálných penetračních testů bankomatů
 • SSL/TLS
 • Zranitelnosti SSL/TLS - SWEET32, BEAST
 • Ukázka hacku pomocí zranitelnosti Hearbleed
 • Doporučená konfigurace
 • Další zajímavé tipy z oblasti bezpečnosti

Erforderliche Kenntnisse: Znalosti a zkušenosti na úrovni doporučených předchozích kurzů

Zeitplan: 9:00 - 17:00

Účastníci obdrží obsáhlý školicí materiál.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: