MENU
Vorwort
Kurse
Programovací jazyk Go
Interesse für den Kurs

Programovací jazyk Go (GO1)

V tomto kurzu se seznámíme s relativně novým a stále používanějším programovacím jazykem Go vyvinutým společností Google. Tento jazyk umožňuje překlad do nativního kódu, takže výsledkem by měly být rychlé a paměťově nenáročné aplikace, které lze navíc snadno škálovat. Současně se ovšem Go v některých základních ohledech od nízkoúrovňových jazyků liší, například existencí automatického správce paměti (GC), takzvanými gorutinami a kanály.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Programování
Google

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Úvodní informace o jazyku Go
 • Důvod vzniku Go, stručná historie jazyka
 • Vývojové prostředí, textový editor a jejich nastavení
 • Datové typy
 • Rozhraní, metody, gorutiny a kanály
 • Konstrukce pro řízení běhu programu
 • Tvorba balíčků
 • Vývoj síťových aplikací
 • Testování aplikací
 • Jednotkové testy
 • Behaviorální testy

Erforderliche Kenntnisse: .

Zeitplan: 09:00 -16:00


Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.