MENU
Vorwort
Kurse
BPM Certified Expert (OCEB2)
Interesse für den Kurs

BPM Certified Expert (OCEB2) (BPMC)

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™- Fundamental 2. Školení BPM Vám ukáže, jak pomocí procesního řízení zvýšit výkonnost Vaší organizace. Business Process Management nabízí prostředky pro optimalizaci, automatizaci a přehlednost klíčových procesů firmy. Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu tedy odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu čtyřdenního kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Návrh a analýza IS a UML

Course duration: 4 days

Kursinhalt:

  • Základy podnikového managementu
  • Úvod do procesního řízení a procesní analýzy
  • Řízení a automatizace procesů (Business Process Management)
  • Modelování byznysu, řízení Business pravidel (Business Motivation Model - BMM)
  • Modelování procesů (Business Process Modeling)
  • BPMN 2.0 - standard pro modelování procesů
  • Procesní a regulatorní rámce (TQM, APQC, SCOR, Value Chain, BPMM, Six Sigma, BSC, CoBIT, ITIL, Basel 2, SOX a další)

Erforderliche Kenntnisse: znalost anglického jazyka (Pozn.: kurz je veden v českém jazyce, ale pracujeme v něm s anglickou terminologií, protože zkouška OCEB 2 Fundamental je dostupná pouze v angličtině).

Pro koho je kurz určen: podnikoví analytici a konzultanti projektoví manažeři vedoucí pracovníci výrobních a obchodních organizací i z oblasti veřejné správy SW analytici a konzultanti metodici procesního řízení v nejrůznějších organizacích (podniky, veřejná správa, nevládní organizace) učitelé vysokých škol, kteří přednášejí související disciplíny každý, kdo má zájem o procesní řízení a jeho hlubší poznání, nebo si chce zvýšit svou odbornou kvalifikaci

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.