MENU
Vorwort
Kurse
Procesní modelování BPM při návrhu IS
Interesse für den Kurs

Procesní modelování BPM při návrhu IS (BPM)

Ukazuje se, že u podnikových systémů evidenční povahy se nezbytnou oblastí prací v projektu stává také procesní modelování. Tato technika bývá v SW firmách při návrhu systému poměrně dost zanedbávaná anebo se používá vysloveně špatně, což vede k fatálním chybám při návrhu IS. Školení seznamuje účastníky s postupy procesního modelování, které jsou zaměřeny na budoucí návrh IS včetně nasazení nástroje Enterprise Architect (EA). V rámci školení se účastníci naučí základy syntaxe jazyka BPMN poslední verze, což je standard procesního modelování, včetně nasazení nástroje EA s ukázkami (tento nástroj podporuje syntaxi BPMN). Současně je věnována velká pozornost řešení příkladů dodaných účastníky školení, čímž školení přechází až do konzultační podoby. Účastníci si tak přímo v praxi pod vedením zkušeného lektora vyzkouší postupy procesního modelování BPM na svém řešení včetně modelování v nástroji EA.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Sparx Systems

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

  • Jaký je hlavní cíl procesního modelování při návrhu IS, co je to kontext okolí při použití systému
  • Jaká je návaznost BPM na analytický model IS
  • Jak nalézat případy užití ve vztahu k procesnímu modelování BPM
  • Jaký je vztah BPM k metodice SCRUM (backlog, iterace, sprinty aj.)
  • Co je nezbytné u procesního modelování a jaké jsou nejčastější chyby v postupech procesního modelování
  • Jak vzniká nepřehledný BPM model, příčiny a jak se vyvarovat této chyby
  • Chyba „modelování pro modelování“ bez efektu na návrh IS
  • Co jsou to „zbytečné mašličky v modelu“ bez návaznosti na návrh IS
  • Jak se vyvarovat chybějícímu vztahu BPM k IS, podcenění zpětné vazby návrhu IS na BPM
  • Konzultace a řešení vlastních příkladů dodaných účastníky

Erforderliche Kenntnisse:

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.