MENU
Vorwort
Kurse
Apache Tomcat - Administration I.
Interesse für den Kurs

Apache Tomcat - Administration I. (APT)

Kurz administrace Apache Tomcat je určen pro správce a všechny zájemce, kteří se chtějí naučit spravovat a konfigurovat systémy Apache Tomcat a zároveň získat všeobecné povědomí o tom jakým způsobem integrovat a využívat Tomcat v produkčním prostředí co nejlépe.
Standardně jsou veškeré praktické ukázky a cvičení prováděny na RHEL/CENTOS distribuci.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: WebWeb server
The Apache Software Foundation

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Overview
 • Architecture
 • Installation
 • Configuration
 • Administration and Monitoring
 • Deployment
 • Connectors (Apache httpd)
 • Logging
 • Load Balancing
 • Clustering Basics
 • Benchmarking
 • Tuning kick-off
 • Best Practices

Erforderliche Kenntnisse: nezbytná znalost Linux/Unix systémů, obecná znalost principů fungování JVM, webových technologií (HTML,XML,JSP,)

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: