MENU
Úvod
Kurzy
MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování
záujem o kurz

MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování (MSVB)

Kurz seznamuje se základy objektově orientovaného, vizuálního a událostmi řízeného programování. Posluchač pracuje se základními vizuálními prvky, s vlastním programovacím jazykem a jeho funkcemi.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Visuální, objektové a událostmi řízené (Event Driven) programování - úvod, verze produktu VB, srovnání s ostatními vývojovými prostředky
 • Základní pojmy - Form, Controls, Form Properties, Interface, Event Procedure (základní informace)
 • Formuláře - přehled, vzájemné vyvolávání, předdefinované formuláře (MsgBox, InputBox)
 • Základní ovládací prvky - Text Box, Label, Command Button, Check Box, Option Button, Frame
 • Programovací jazyk - definice a typy proměnných, pole, definice konstant
 • Procedury a funkce - definice, vyvolávání, parametry
 • Předávání proměnných hodnotou a odkazem, rozsahy platnosti a viditelnost
 • Příkazy, řetězcové a konverzní funkce
 • Další standardní ovládací prvky - List box, Combo box, Scroll bars, Slider, Picture, Image, Shape, Line, Timer, Common Dialog, Toolbar atd.
 • Práce se skupinami ovládacích prvků (Control array, Tab index), tvorba menu
 • Ladění programu (breakpoint, step into/over, watches, calls); Run time errors (běhové chyby)
 • Validace vstupu - omezení v text boxu, omezení programové, test vstupních znaků, validace údajů, zacyklení událostí
 • Object Browser, nastavení Visual Basicu, obecné pokyny pro tvorbu aplikace, vytváření spouštěcího (EXE) souboru, vytváření instalačního programu

Predpokladané znalosti: částečná znalost nějakého programovacího jazyka, práce v prostředí MS Windows

.

Termíny kurzu:

07.08. 09.08.2017 Praha
9 600 CZK (bez DPH)
08.08. 10.08.2017 Brno
9 600 CZK (bez DPH)
08.08. 10.08.2017 Bratislava
380 EUR (bez DPH)
30.08. 01.09.2017 Praha 9 600 CZK (bez DPH) objednať
04.09. 06.09.2017 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednať
06.09. 08.09.2017 Brno 9 600 CZK (bez DPH) objednať
20.09. 22.09.2017 Praha 9 600 CZK (bez DPH) objednať
25.09. 27.09.2017 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednať
02.10. 04.10.2017 Brno 9 600 CZK (bez DPH) objednať
18.10. 20.10.2017 Praha 9 600 CZK (bez DPH) objednať
25.10. 27.10.2017 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednať