MENU
Úvod
Kurzy
MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování
zájem o kurz

MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování (MSVB)

Kurz seznamuje se základy objektově orientovaného, vizuálního a událostmi řízeného programování. Posluchač pracuje se základními vizuálními prvky, s vlastním programovacím jazykem a jeho funkcemi.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Visuální, objektové a událostmi řízené (Event Driven) programování - úvod, verze produktu VB, srovnání s ostatními vývojovými prostředky
 • Základní pojmy - Form, Controls, Form Properties, Interface, Event Procedure (základní informace)
 • Formuláře - přehled, vzájemné vyvolávání, předdefinované formuláře (MsgBox, InputBox)
 • Základní ovládací prvky - Text Box, Label, Command Button, Check Box, Option Button, Frame
 • Programovací jazyk - definice a typy proměnných, pole, definice konstant
 • Procedury a funkce - definice, vyvolávání, parametry
 • Předávání proměnných hodnotou a odkazem, rozsahy platnosti a viditelnost
 • Příkazy, řetězcové a konverzní funkce
 • Další standardní ovládací prvky - List box, Combo box, Scroll bars, Slider, Picture, Image, Shape, Line, Timer, Common Dialog, Toolbar atd.
 • Práce se skupinami ovládacích prvků (Control array, Tab index), tvorba menu
 • Ladění programu (breakpoint, step into/over, watches, calls); Run time errors (běhové chyby)
 • Validace vstupu - omezení v text boxu, omezení programové, test vstupních znaků, validace údajů, zacyklení událostí
 • Object Browser, nastavení Visual Basicu, obecné pokyny pro tvorbu aplikace, vytváření spouštěcího (EXE) souboru, vytváření instalačního programu

Předpokládané znalosti: částečná znalost nějakého programovacího jazyka, práce v prostředí MS Windows

.

Termíny kurzu:

25.06. 27.06.2018 Bratislava
380 EUR (bez DPH)
25.06. 27.06.2018 Brno
9 600 Kč (bez DPH)
26.06. 28.06.2018 Praha
9 600 Kč (bez DPH)
17.07. 19.07.2018 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednat
18.07. 20.07.2018 Brno 9 600 Kč (bez DPH) objednat
24.07. 26.07.2018 Praha 9 600 Kč (bez DPH) objednat
13.08. 15.08.2018 Brno 9 600 Kč (bez DPH) objednat
14.08. 16.08.2018 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednat
22.08. 24.08.2018 Praha 9 600 Kč (bez DPH) objednat
03.09. 05.09.2018 Košice 380 EUR (bez DPH) objednat
04.09. 06.09.2018 Brno 9 600 Kč (bez DPH) objednat
04.09. 06.09.2018 Ostrava 9 600 Kč (bez DPH) objednat
10.09. 12.09.2018 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednat
11.09. 13.09.2018 Praha 9 600 Kč (bez DPH) objednat
01.10. 03.10.2018 Bratislava 380 EUR (bez DPH) objednat
01.10. 03.10.2018 Brno 9 600 Kč (bez DPH) objednat
09.10. 11.10.2018 Praha 9 600 Kč (bez DPH) objednat
23.10. 25.10.2018 Brno 9 600 Kč (bez DPH) objednat
29.10. 31.10.2018 Praha 9 600 Kč (bez DPH) objednat