MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL
new záujem o kurz

Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)

Tento kurz naučí účastníky psát pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Účastníci se po krátkém zopakování základní syntaxe dotazů mimo jiné naučí seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot. V závěru si ukáží základní principy ošetření chyb a nejdůležitější faktory ovlivňující výkon databázových dotazů. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

Kurz je zaradený v kategórii: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Zopakování syntaxe SQL dotazů - datové typy, SELECT, WHERE, vkládání a změna dat
  • Seskupování a agregace dat - klauzule GROUP BY, HAVING, agregační funkce
  • Poddotazy - psaní a využití poddotazů, operátory IN a EXISTS
  • Tabulkové výrazy - psaní a využití tabulkových výrazů, využití pohledů, inline funkce
  • Operátory sady - operátor UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
  • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
  • Kontingenční tabulky - operátory PIVOT a UNPIVOT, Grouping Sets
  • Ošetření chyb - bloky TRY/CATCH, práce s informací o chybě
  • Základní optimalizace výkonu dotazů - faktory ovlivňující výkon dotazu
  • Dotazování na metadata SQL Serveru

Predpokladané znalosti:
Znalost principů relačních databází
Znalost základní syntaxe a jednoduchých dotazů v jazyce SQL

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

25.07. 26.07.2018 Praha
6 600 CZK (bez DPH)
02.08. 03.08.2018 Brno
6 600 CZK (bez DPH)
09.08. 10.08.2018 Bratislava
270 EUR (bez DPH)
21.08. 22.08.2018 Brno 6 600 CZK (bez DPH) objednať
23.08. 24.08.2018 Praha 6 600 CZK (bez DPH) objednať
03.09. 04.09.2018 Košice 270 EUR (bez DPH) objednať
04.09. 05.09.2018 Bratislava 270 EUR (bez DPH) objednať
10.09. 11.09.2018 Brno 6 600 CZK (bez DPH) objednať
11.09. 12.09.2018 Praha 6 600 CZK (bez DPH) objednať
26.09. 27.09.2018 Ostrava 6 600 CZK (bez DPH) objednať
01.10. 02.10.2018 Bratislava 270 EUR (bez DPH) objednať
08.10. 09.10.2018 Brno 6 600 CZK (bez DPH) objednať
11.10. 12.10.2018 Praha 6 600 CZK (bez DPH) objednať
25.10. 26.10.2018 Bratislava 270 EUR (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: