MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL
new záujem o kurz

Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)

Tento kurz naučí účastníky psát pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Účastníci se po krátkém zopakování základní syntaxe dotazů mimo jiné naučí seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot. V závěru si ukáží základní principy ošetření chyb a nejdůležitější faktory ovlivňující výkon databázových dotazů. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

Kurz je zaradený v kategórii: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Zopakování syntaxe SQL dotazů - datové typy, SELECT, WHERE, vkládání a změna dat
  • Seskupování a agregace dat - klauzule GROUP BY, HAVING, agregační funkce
  • Poddotazy - psaní a využití poddotazů, operátory IN a EXISTS
  • Tabulkové výrazy - psaní a využití tabulkových výrazů, využití pohledů, inline funkce
  • Operátory sady - operátor UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
  • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
  • Kontingenční tabulky - operátory PIVOT a UNPIVOT, Grouping Sets
  • Ošetření chyb - bloky TRY/CATCH, práce s informací o chybě

Predpokladané znalosti:
Znalost principů relačních databází
Znalost základní syntaxe a jednoduchých dotazů v jazyce SQL

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

20.11. 21.11.2018 Brno
6 600 CZK (bez DPH)
28.11. 29.11.2018 Košice
260 EUR (bez DPH)
06.12. 07.12.2018 Praha
6 600 CZK (bez DPH)
11.12. 12.12.2018 Bratislava 260 EUR (bez DPH) objednať
12.12. 13.12.2018 Ostrava 6 600 CZK (bez DPH) objednať
13.12. 14.12.2018 Brno 6 600 CZK (bez DPH) objednať
18.12. 19.12.2018 Košice 260 EUR (bez DPH) objednať
27.12. 28.12.2018 Praha 6 600 CZK (bez DPH) objednať
08.01. 09.01.2019 Brno 6 600 CZK (bez DPH) objednať
09.01. 10.01.2019 Bratislava 260 EUR (bez DPH) objednať
24.01. 25.01.2019 Praha 6 600 CZK (bez DPH) objednať
28.01. 29.01.2019 Brno 6 600 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: