MENU
Úvod
Kurzy
Školenie Moodle na úrovni administrátora
new záujem o kurz

Školenie Moodle na úrovni administrátora (MOOD4)

Školenie administrátorov sa zameriava na úlohy priamo v systéme samotnom, ako je napríklad definovanie premenných, tvorba kategórií, východiskové nastavenie kurzu, správa používateľov, základy Moodle tém, inštalácia a deinštalácia modulov a blokov, práca so systémovými záznamami (monitoring), vytváranie zostáv z monitorovania (reporting). Školenie nezahŕňa administráciu servera, ako napr. konfigurácia databázy alebo webového servera.

Kurz je zaradený v kategórii: Výukové systémy a e-learningMoodle
Ostatní

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 1 den

Náplň kurzu:

 • Analýza požiadaviek systému Moodle na server
 • Inštalácia systému Moodle
 • Popis štruktúry Moodle. Orientácia v administrátorskej časti
 • Nastavenie vzhľadu Moodle. Definovanie šablóny, jazykových a regionálnych nastavení, úprava prekladu, úloha titulnej stránky, nastavenie titulnej stránky
 • Nastavenie kalendára, HTML editora, nastavenie domovskej stránky používateľov
 • Systém rolí a používateľských účtov. Metódy overovania používateľov. Riziká spojené s používateľskými účtami. Definovanie rolí a oprávnení. Masová práca s používateľskými účtami
 • Vytváranie kategórií kurzov. Pridávanie rolí do kategórií. Manažovanie kategórií
 • Vytváranie kurzov a prideľovanie oprávnení ku kurzom. Zálohovanie a obnovenie kurzov zo zálohy. Východiskové nastavenia kurzov
 • Konfigurácia e-mailovej komunikácie, nastavenie ciest k externým knižniciam a súborom, konfigurácia HTTP protokolu, správa sedení, režim údržby
 • Inštalácia, deinštalácia a konfigurácia modulov, blokov, filtrov
 • Prehľad záznamov, štatistík, generovanie výstupov
 • Možnosti aktualizácie Moodle
 • Experimentálne moduly Moodle

Predpokladané znalosti: Základná znalosť prostredia Moodle

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

22.11.2018 Bratislava
120 EUR (bez DPH)
23.11.2018 Ostrava
2 900 CZK (bez DPH)
27.11.2018 Košice
120 EUR (bez DPH)
27.11.2018 Praha 2 900 CZK (bez DPH) objednať
05.12.2018 Brno 2 900 CZK (bez DPH) objednať
10.12.2018 Bratislava 120 EUR (bez DPH) objednať
19.12.2018 Ostrava 2 900 CZK (bez DPH) objednať
20.12.2018 Praha 2 900 CZK (bez DPH) objednať
21.12.2018 Košice 120 EUR (bez DPH) objednať
02.01.2019 Bratislava 120 EUR (bez DPH) objednať
07.01.2019 Brno 2 900 CZK (bez DPH) objednať
21.01.2019 Praha 2 900 CZK (bez DPH) objednať
30.01.2019 Brno 2 900 CZK (bez DPH) objednať
31.01.2019 Bratislava 120 EUR (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: