MENU
Úvod
Certifikácie
Pearson VUE

Pearson VUE

Pod záštitou spoločnosti Pearson VUE umožňuje naše školiace stredisko záujemcom o získanie medzinárodne uznávanej certifikácie absolvovanie testov vedomostí. Pearson VUE zaisťuje certifikácie na
produkty spoločností:

Nižšie uvedené ceny certifikácií sa môžu v závislosti od kurzu USD líšiť. Po vyplnení webovej prihlášky budete kontaktovaní pracovníkmi školiaceho strediska, aby ste potvrdili rezerváciu termínu a ceny. >

Platforma Cena bez DPH 21%
Avaya Inc. 3 500 Kč
Check Point 165-100 8 000 Kč
Check Point 165-xxx 5 600 Kč
Cisco 35x-xxx (CCIE) 9 500 Kč
Cisco 640-816, 822 (ICND1,ICND2) 4 000 Kč
Cisco 640-802 (CCNA) 7 800 Kč
Cisco 640-xxx/642-xxx 3 500 – 9 000 Kč
Citrix 2 000 – 4 450 Kč
CompTIA 3 500 – 6 700 Kč
EMC 5 600 Kč
EXIN (ITIL) 5 800 Kč
Fortinet 3 500 – 6 700 Kč
Linux Professional Institute (LPI) 3 500 – 6 700 Kč
Novell 1 750 Kč
VMware 4 700 Kč *
Microsoft atď. 1 500 – 9 000 Kč

* VMWare vyžaduje pred zložením certifikácie absolvovanie oficiálneho školenia. Pri objednaní certifikácie je nutné do objednávky uviesť dátum a mesto, v ktorom bolo školenie absolvované.