MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk C# - základy programování
zájem o kurz

Jazyk C# - základy programování (CS1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním v jazyce C#. Po představení základních aspektů jazyka je důraz kladen na objektově orientované programování. Díky obrovské popularitě a rozšířenosti jazyka C# a platformy .NET je tento kurz velmi vhodným základem k tvorbě profesionálních a praktických aplikací pro jakéhokoliv programátora.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníC#
Microsoft

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 4 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do platformy .NET - představení, výhody, historie a vývoj, vývojové prostředí
 • Představení jazyka C# - struktura programu, syntaxe, "Hello World", doporučené postupy, kompilace a běh programu
 • Proměnné - běžné datové typy, jmenné konvence, uživatelské datové typy, konverze
 • Příkazy jazyka - výrazy, operátory, přiřazení
 • Řídící konstrukce - podmínky, cykly
 • Metody (funkce) - použití, parametry metod, přetěžování, předání parametrů referencí
 • Pole - deklarace a použití, jednorozměrná a vícerozměrná pole, práce s poli
 • Základy objektově oritentovaného programování (OOP) - objektový model, třída, zapouzdření, metody, reference, hierarchie objektů
 • Práce s objekty - vytvoření instance, zničení, kontruktor/destruktor, práce s pamětí
 • Dědičnost - odvození třídy, polymorfismus, virtuální metody, interface (rozhraní), abstraktní třídy
 • Delegáti a událostní programování - singlecast/multicast delegáty, callback, události (event)
 • Výjimky (Exceptions) - Strukturované zpracování výjimek, Exception Class, příkazy try, catch a finally, debbuging

Předpokládané znalosti:
Znalost programování v jiném programovacím jazyce (C, C++, Java, VisualBasic ...)
Úplným začátečníkům lze doporučit nejdříve absolvovat alespoň některý z kurzů C1, C2, VBNET1

Časový rozvrh: 9:00 - 16:00


Termíny kurzu:

03.11. 06.11.2020 Praha
13 500 Kč (bez DPH)
03.11. 06.11.2020 Brno
13 500 Kč (bez DPH)
10.11. 13.11.2020 Bratislava
510 EUR (bez DPH)
24.11. 27.11.2020 Brno 13 500 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: