MENU
Úvod
O spoločnosti
Záruka Získaných Znalostí

Záruka Získaných Znalostí

Záruka získaných znalostí umožňuje všetkým účastníkom našich kurzov bezplatne si zopakovať už absolvovaný kurz.

Prečo práve Záruka získaných znalostí?

Každý človek je originál a teda aj každému účastníkovi kurzu vyhovuje iný prístup, iný lektor, iní kolegovia, iné prostredie, iné tempo atď. Na školeniach sa často aj napriek vopred určeným osnovám a danej úrovni vstupných znalostí zídu rozdielne typy študentov čo do odbornosti, veku, úrovne chápania, rýchlosti a pod. Naši lektori sú skúsení odborníci s vysoko vypracovanými pedagogickými schopnosťami a individuálnym prístupom, avšak na skupinových kurzoch nie je vždy možné sa každému jedincovi venovať úplne individuálne. Preto sa môže kedykoľvek stať, že niektorý z absolventov počítačového kurzu niektorú časť preberanej látky úplne nepochopí. Nikto nemôže svojim zákazníkom zaručiť stopercentnú účinnosť školenia. Avšak jeden zo spôsobov, ako eliminovať tento faktor a zabezpečiť svojim klientom čo najvyššiu efektivitu školenia a teda aj ich maximálnu spokojnosť, sme sa rozhodli pridať do svojej štandardnej ponuky služieb. Je ním práve Záruka získaných znalostí.

Ako funguje Záruka získaných znalostí?

Ak má niektorý absolvent kurzu pocit, že nie celkom pochopil preberanú látku alebo že by mu pomohlo si kurz zopakovať a viac danú problematiku precvičiť, potom je na mieste, aby využil možnosti opakovanej účasti na školení! Školiace stredisko PC-DIR Real, s. r. o., dáva túto možnosť všetkým zákazníkom, a to úplne zadarmo! Ak teda vaša firma využíva naše služby školenia výpočtovej techniky, môže si tak byť istá zaručenou investíciou finančných prostriedkov na vzdelávanie.

Záruka získaných znalostí pre firmy:

Máte obavy, že investujete prostriedky do školení svojich IT špecialistov, ktorí vašu firmu následne opustia aj so získaným know-how? Máme pre vás dobrú správu. Od roku 2004 poskytujeme firmám možnosť bezplatného vyškolenia nových špecialistov. Ak absolvent nášho kurzu opustí vašu firmu do troch mesiacov, zadarmo vám vyškolíme jeho nástupcu.

Ponuka hotline konzultácií a podpory zákazníkov:

Ďalšou našou službou pre zákazníkov je bezplatná základná podpora pre absolventov našich kurzov formou konzultácie a vyriešenie drobných problémov po telefóne. Zavolajte, naši zamestnanci aj externí lektori sa vám budú ochotne venovať a pokúsia sa vám pomôcť. V prípade zložitejších problémov zabezpečíme ďalšiu podporu priamo u zákazníka za zvýhodnenú cenu prostredníctvom našich fundovaných lektorov a odborníkov.

Podmienky využitia Záruky získaných znalostí:

Nekladieme si žiadne zvláštne podmienky. Jediné, čo treba urobit, je požiadať o využitie Záruky získaných znalostí do 6 mesiacov po absolvovaní kurzu. Termín opakovaného školenia je potrebné dohodnúť si s pracovníkmi Školiaceho strediska PC-DIR Real, s. r. o., ktorí klientovi ponúknu možnosti pre opakovanie daného kurzu. Nie je možné využívať Záruky získaných znalostí pre prechod na vyššiu verziu školeného produktu. Účastník opakovaného kurzu nemá nárok na bezplatné obedy ani ďalšiu odbornú publikáciu alebo manuál ku školeniu. Záruka získaných znalostí sa vzťahuje na všetky štandardné kurzy výpočtovej techniky Školiaceho strediska PC-DIR Real, s. r. o.