MENU
Úvod
Kurzy
MS Excel - Pokročilé techniky programování
new záujem o kurz

MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2)

Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souborovým systémem, zapisovat a číst ze systémového registru Windows a komunikovat s externími zdroji dat nejen v podobě SQL databáze. Dále účastníkům ukáže, jak si přizpůsobit pracovní prostředí Excelu a jak vytvářet formuláře, obsahující pokročilé ovládací prvky a dialogy.

Kurz je zaradený v kategóriách: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Náročnosť kurzu: expert

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Objektový model Excelu
 • - Připomenutí objektů
 • - Vlastnosti, metody, události, třídy
 • - Vytvoření a použití vlastní třídy
 • Práce se souborovým systémem
 • - Objekt FileSystemObject
 • - Vytvoření, přejmenování, smazání složky a souboru
 • - Stream object
 • - Čtení textového souboru
 • - Zápis do textového souboru
 • Práce s Windows Registry
 • - Čtení a zápis
 • - Uložení a načtení nastavení
 • Komunikace s externí databází
 • - Knihovna ADO a OLEDB
 • - Připojení k SQL serveru
 • - Dotazování na server, objekty Command a Recordset
 • - Práce s výsledky dotazů
 • Pokročilé formuláře
 • - Tvorba formulářů
 • - Pokročilé ovládací prvky
 • - Dialogy v Excelu, dialogová okna
 • Pracovní prostředí Excelu a doplňky
 • - Práce s panely nástrojů
 • - Ribbony
 • - Představení doplňků (Add-In)
 • - Vytvoření dopňku, Add-In manager

Predpokladané znalosti:
Znalost jazyka VBA pro MS Excel na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Znalost základních programovacích principů

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

24.09. 25.09.2020 Bratislava
320 EUR (bez DPH)
01.10. 02.10.2020 Brno
8 200 CZK (bez DPH)
05.10. 06.10.2020 Praha
8 200 CZK (bez DPH)
15.10. 16.10.2020 Ostrava 8 200 CZK (bez DPH) objednať
19.10. 20.10.2020 Brno 8 200 CZK (bez DPH) objednať
26.10. 27.10.2020 Praha 8 200 CZK (bez DPH) objednať
18.11. 19.11.2020 Brno 8 200 CZK (bez DPH) objednať
23.11. 24.11.2020 Praha 8 200 CZK (bez DPH) objednať
26.11. 27.11.2020 Bratislava 320 EUR (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: