MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů
new záujem o kurz

Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů (MOC20461)

Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům technické dovednosti potřebné pro psaní základních dotazů v jazyce Transact-SQL pro Microsoft SQL Server 2014. Tyto dovednosti jsou nezbytný základ pro jakékoliv další operace s databázovým systémem Microsoft SQL Server 2014, jako je například administrace databází, vývoj databází a Business Intelligence (BI). Zároveň tento kurz připravuje účastníky na zkoušku 70-461 a je první ze série zkoušek pro zisk certifikace MCSA.
Tento kurz je určený především pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály. Navržen je pro účastníky, kteří se zajímají o verze SQL Server 2012 a 2014. Věnuje se novým vlastnostem v SQL Server 2014, ale zároveň vysvětluje důležité mechanismy platné napříč ostatními verzemi SQL Serveru.

Kurz je zaradený v kategóriách: Microsoft Official Course
DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 5 dní

Náplň kurzu:

 • Představení Microsoft SQL Server 2014
 • Úvod do dotazování v jazyce T-SQL
 • Tvorba SELECT dotazů
 • Dotazování na data z více tabulek
 • Řazení a filtrování dat
 • Datové typy v SQL Server 2014
 • Úprava dat pomocí DML (Data Manipulation Language)
 • Využití vestavěných funkcí
 • Seskupování a agregace dat
 • Použití poddotazů
 • Použití tabulkových výrazů
 • Dotazy s operátorem UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
 • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
 • Operátor PIVOT, práce s Grouping Sets
 • Spuštění uložených procedur
 • Programování v T-SQL
 • Ošetření chyb
 • Transakce
 • Optimalizace výkonu dotazů
 • Dotazování na metadata SQL Serveru

Predpokladané znalosti:
Znalosti principů relačních databází
Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows a jejich funckionalit

Časový rozvrh: 9:00 - 16:00

.

Termíny kurzu:

04.03. 08.03.2019 Brno
25 700 CZK (bez DPH)
11.03. 15.03.2019 Praha
25 700 CZK (bez DPH)

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: