MENU
Úvod
Kurzy
Programování 16bitových mikrokontrolérů řady PIC24
Archiv záujem o kurz

Programování 16bitových mikrokontrolérů řady PIC24 (MIC4)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady PIC24, konkrétně PIC24FJ128GA204. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériové komunikační jednotky. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD. Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace)
  • Základní vlastnosti mikrokontroléru PIC24FJ128GA204
  • Vývojové prostředí MPLAB X, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů
  • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka)
  • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu
  • Maticová klávesnice
  • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení
  • Timer - popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem)
  • Řádkový LCD displej a jeho obsluha. Jednotky Input Capture/Output Compare
  • Sériové kanály, popis, registry, příklady

Predpokladané znalosti:

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00


Termíny kurzu:

Tento kurz už nie je v našej ponuke. Pre viac informácií alebo ak máte záujem o realizáciu nás kontaktujte na skoleni@pcdir.cz alebo telefónu +420 543 533 610.