MENU
Úvod
Kurzy
Programování mikrokontrolérů řady ATmega
záujem o kurz

Programování mikrokontrolérů řady ATmega (MIC2)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady ATmega, konkrétně ATmega16. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériových komunikačních jednotek. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD, sériové sběrnice SPI a I2C.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru ATmega16 (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí Atmel Studio, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Čítač/časovač 0, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 1, popis režimů, registry.
 • Sériový kanál USART, popis, registry, příklady.
 • Jednotka SPI, popis, registry, příklady.
 • Jednotka TWI, popis, registry, příklady.

Predpokladané znalosti:

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

05.06. 06.06.2018 Brno
5 900 CZK (bez DPH)
06.06. 07.06.2018 Bratislava
240 EUR (bez DPH)
13.06. 14.06.2018 Praha
5 900 CZK (bez DPH)
25.06. 26.06.2018 Brno 5 900 CZK (bez DPH) objednať
26.06. 27.06.2018 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednať
02.07. 03.07.2018 Praha 5 900 CZK (bez DPH) objednať
17.07. 18.07.2018 Brno 5 900 CZK (bez DPH) objednať
24.07. 25.07.2018 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednať