MENU
Úvod
Kurzy
Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů
new záujem o kurz

Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů (JEEDP)

Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře na platformě Java EE a prohlubuje jejich znalosti v pokročilých technikách pro maximální efektivitu návrhu vyvíjených aplikací. V první části se kurz věnuje komponentnímu vývoji podnikových aplikací, ve druhé objektovému třívrstvému návrhu, dále pak vývoji a údržbě podnikových aplikací a v závěrečné části praktickým návrhovým vzorům.

Kurz je zaradený v kategóriách: ProgramováníJAVA
ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Oracle

Náročnosť kurzu: expert

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do Komponentního vývoje podnikových aplikací
 •     Rozdíl mezi komponentou a objektem
 •     Architektura Java Enterprise Edition
 •     Platforma Java EE 7
 •         Představení základních komponent platformy
 •         Co je to aplikační server
 •         Co je to kontejner
 •     Komponenty Java Beans = přechod od objektu ke komponentě
 •         vlastnosti,
 •         metody,
 •         události,
 •         persistence
 • Objektový návrh třívrstvých podnikových aplikací
 •         Od analýzy k návrhu (Systém-sekvenční diagram, Systémové operace, Operační kontrakt)
 •         Statická část
 •             Persistentní vrstva
 •                 Objektově-relační mapování - ORM
 •                 Data Access Objekt
 •                 Repositář
 •                 Vzor Proxy – Nevíš o mne a presto tu jsem
 •                 Vzor Data Transfer Objekt – Když je ORM moc drahé
 •                 Vzor Adapter – Různé zdroje stejný přístup
 •                 Vzor Interpret - Kritéria API pro Dotazy
 •         Dynamická část
 •             Interakce objektů
 •                 Zodpovědnosti a vzory pro přiřazení zodpovědnosti objektu
 •                 Coupling a Cohesion
 •             Byznys vrstva aplikace
 •                 Služby
 •                 Vzor Façade
 •                 Vzor Observer – Události a oznámení
 •                 Vzor Bridge
 •                 Vzor Flyweight – Pool objektů
 •                 Vzor Iterator – Průchod kolekcí
 •                 Vzor Builder – Praktický Parser
 •                 Vzor Strategie – Uplatnění postupu dle typu vstupu
 •                 Vzor Template Method – Praktické použití polymorfizmu
 •                 Vzor Visitor – Rozlišení polymorfních objektů jako parametru
 •             Prezentační vrstva
 •                 Komponenta v uživatelském rozhraní
 •                 Model View Controller
 •                 Vzor Mediátor – Centralizace šíření události
 •                 Vzor Chain of Responsibility - Filtry
 •                 Vzor Composite – Komponenty v uživatelském rozhraní
 •                 Vzor Decorator – doplnění odlišné části
 •                 Vzor Stav – Stavový diagram
 • Vývoj a údržba aplikací
 •         Úvod do statické analýzy zdrojového kódu
 •         Úvod do testování aplikací – Junit, Arquillian
 •         Monitoring, reporting
 • Praktické návrhové vzory s širším spektrem uplatnění

Predpokladané znalosti:
Znalost UML diagramů
Znalost doménového modelu
Scénáře, user story nebo use case v textové podobě
Je nutné mít zkušenosti s vícevrstvými aplikacemi na platformě Java EE (Enterprise JavaBeans nebo Spring Framework)
Kurz je určen pro zkušené vývojáře

Časový rozvrh: 9:00-17:00

.

Termíny kurzu:

18.02. 20.02.2019 Praha
25 600 CZK (bez DPH)
27.02. 01.03.2019 Brno
25 600 CZK (bez DPH)
19.03. 21.03.2019 Brno 25 600 CZK (bez DPH) objednať
20.03. 22.03.2019 Praha 25 600 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: