MENU
Úvod
Kurzy
MS Visual Basic .NET - pokročilé techniky
novinka zájem o kurz

MS Visual Basic .NET - pokročilé techniky (VBNET2)

Kurz seznamuje mírně zkušené programátory v jazyce Visual Basic .NET nebo účastníky předchozího kurzu VBNET1 s pokročilejšími technikami programování v tomto moderním objektově orientovaném programovacím jazyce. Účastníci se naučí pracovat se souborovým systémem, ošetřovat chyby a výjimky a pracovat s pokročilými vlastnostmi objektového modelu, jako je dědičnost, polymorfizmus, přetěžování, abstraktní třída, interface a podobně. Na závěr si představí některé z mnoha dalších možností frameworku .NET.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníVB .NET
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Stručné opakování základů jazyka VB.NET - datové typy, podmíněné příkazy, cykly, funkce, jmenné prostory ...
 • Práce se souborovým systémem - operace se soubory a adresáři (složkami), datový stream
 • Objektové programování ve VB.NET - zapouzdření, properties (vlastnosti), konstruktory, přetěžování
 • Detailnější seznámí s objektovým programováním - dědičnost, polymorfismus (virtuální metody, shadowing) , statické třídy, metody a konstrukror, interface (rozhraní)
 • Práce s pamětí - grabage collector, finalizace objektů, disposing
 • Delegáty - bezpečné pointery na funkce, multicast delegaty
 • Události ve VB.NET - events, EventHandler, listener
 • Nulovatelné typy
 • Generiky
 • Zpracování chyb - správa výjimek, zachytávání výjimek, jejich ošetření, hierarchie výjimek, vlastní výjimky, kontrola přetečení
 • Stručný úvod do dalších technologiích .NET - LINQ, Entity Framework, apod.

Předpokládané znalosti: Znalost základů programování v MS Visual Basic .NET na úrovni doporučeného předchozího kurzu VBNET1.

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

19.12. 20.12.2017 Ostrava
7 600 Kč (bez DPH)
03.01. 04.01.2018 Bratislava
310 EUR (bez DPH)
04.01. 05.01.2018 Košice
310 EUR (bez DPH)
04.01. 05.01.2018 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
09.01. 10.01.2018 Ostrava 7 600 Kč (bez DPH) objednat
15.01. 16.01.2018 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
22.01. 23.01.2018 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
24.01. 25.01.2018 Bratislava 310 EUR (bez DPH) objednat
30.01. 31.01.2018 Košice 310 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: