MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací
zájem o kurz

Microsoft SharePoint Server 2013 - Vývoj aplikací (MOC20488)

V tomto pětidenním kurzu se studenti naučí základní dovednosti běžné pro všechny vývojové aktivity na platformě SharePoint 2013. Tyto zahrnují práci se server-side a client-side objektovým modelem, vývoj a nasazení nových funkcí, vlastností, řešení a aplikací, řízení identit a oprávnění, dotazování a aktualizace datových listů, správa taxonomie, používání workflow k řízení obchodních procesů a úprava uživatelského rozhraní.

Kurz je zařazen v kategoriích: Microsoft Official Course
Aplikační a serverové službySharePoint
Microsoft

Náročnost kurzu: expert

Délka kurzu: 5 dní

Náplň kurzu:

 • Modul 1: SharePoint jako vývojová platforma
  Tento modul zkoumá různé přístupy, které mohou být použity pro vývoj aplikací pro platformu SharePoint Server 2013.
  Lekce
  Představení vývoje na platformě SharePoint, Zvolení vhodného přístupu, Pochopení modelů nasazení a spuštění

 • Modul 2: Práce s objekty
  Tento modul představuje server-side objektový model a vztahy základních tříd k umístěním a kolekcím. Server-side objektový mode Sharepointu poskytuje sadu základních tříd, která reprezentuje různé prvky v logické architektuře nasazení pro Sharepoint. Studenti se rovněž naučí řídit oprávnění pro server-side kód.
  Lekce
  Pochopení objektové hierarchie, Práce s umístěními a weby, Práce s Execution Contexts

 • Modul 3: Práce se seznamy a knihovnami
  Tento modul vysvětluje, jak pracovat se seznamy a knihovnami. Studenti se naučí, jak pracovat s těmito seznamy a knihovnami programově za pomoci server-side objektového modelu Sharepointu a jak používat třídy dotazů a LINQ pro získání dat ze seznamů Sharepointu. Studenti se také naučí efektivně pracovat se seznamy, které obsahují velké množství položek.
  Lekce
  Používání seznamů a objektů z knihoven, Dotazování a získávání dat, Práce s velkými seznamy

 • Modul 4: Návrh a správa doplňků a řešení
  Tento modul zkoumá vytváření a nasazení uživatelských řešení a doplňků. Studenti se rovněž naučí, jak a kdy použít sandboxové řešení.
  Lekce
  Pochopení doplňků (features) a řešení (solutions), Nastavení doplňků (features) a řešení (solutions), Práce se sandboxovým řešením

 • Modul 5: Práce se server-side kódem
  Tento modul popisuje řešení, jak vytvořit a nasadit Web Parts a Event Receiver.
  Lekce
  Vývoj Web Parts, Použití Event Receiveru, Použití Timer Jobs, Ukládání konfiguračních dat

 • Modul 6: Správa identit a oprávnění
  Tento modul popisuje správu oprávnění a úpravu autentizace.
  Lekce
  Pochopení Identity Mangementu v SharePointu 2013, Správa oprávnění v SharePointu 2013, Konfigurace form-based autentizace, Úprava Authentication Experience

 • Modul 7: Představení aplikací pro SharePoint
  Tento modul představuje apliakace pro SharePoint jako novou cestu k úpravě funkcionalit SharePoint Serveru 2013.
  Lekce
  Představení aplikací pro SharePoint, Vývoj aplikací pro SharePoint

 • Modul 8: Vývoj client-side aplikací
  Tento modul popisuje použití klientského objektového modelu JavaScriptu (CSOM), řízeného CSOM kódu a REST API při vytváření aplikací pro SharePoint.
  Lekce
  Použití client-side objektového modelu pro řízený kód, Použití client-side objektového modelu Javascriptu, Použití REST API v jazyce Javascript

 • Modul 9: Vývoj vzdáleně hostovaných aplikací pro SharePoint
  Tento modul zkoumá rozdíl mezi aplikacemi hostovanými u poskytovatele a Remote Hosted Apps. Studenti si také vyzkouší vytvoření a nasazení aplikce Provider Hosted App.
  Lekce
  Přehled Remote Hosted Apps, Konfigurace Remote Hosted Apps, Vývoj Remote Hosted Apps

 • Modul 10: Publikování a distribuce aplikací
  Tento modul představuje jednoduchost nalezení, zakoupení a instalace aplikace pomocí katalogu aplikací (App Catalog). Studenti se také naučí publikovat aplikace a aplikační balíčky do tohoto katalogu.
  Lekce
  Pochopení architektury řízení aplikací, Pochopení aplikačních balíčků, Publikování aplikací, Instlace, aktualizace a odinstalace aplikací

 • Modul 11: Automatizace obchodních procesů
  Tento modul využívá Visio 2013, Sharepoint Designer 2013 a Visual Studio 2012 pro vytvoření Workflows na platformě SharePoint 2013
  Lekce
  Vysvětlení Workflows služby SharePoint 2013, Vytvoření Workflows za pomoci nástrojů Visio 2013 a SharePoint Designer 2013, Vývoj Workflows v aplikaci Visual Studio 2012

 • Modul 12: Správa taxonomie
  Tento modul objasňuje důležitos dobré taxonomie v SharePointu a práci s jednotlivými komponentami taxonomie.
  Lekce
  Správa taxonomie na platformě SharePoint 2013, Práce s typy obsahu, Práce s pokročilými funkcemi obsahových typů

 • Modul 13: Správa uživatelských komponent a životního cyklu
  Tento modul vysvětluje vytvoření uživatelských definic a šablon, které umožňují nasazení uživatelských webů a dalších komponent.
  Lekce
  Definování vlastních seznamů, Definování vlastních umístění, Správa webů služby SharePoint 2013

 • Modul 14: Přizpůsobení prvků uživatelského rozhraní
  Tento modul vysvětluje různé cesty k přizpůsobení uživatelského rozhraní, jako přidání tlačítek do pásu karet (ribbonu) nebo úpravu vzhledu datových pohledů.
  Lekce
  Práce s vlastními akcemi, Použití komponent rozhraní na straně klienta, Úprava uživatelského rozhraní

 • Modul 15: Navigace a Branding
  Tento modul vysvětluje způsoby, jak si přizpůsobit navrhování, publikování a navigaci na webech v Sharepoing Serveru 2013. Studenti se rovněž naučí vytvářet web pomocí standardů nezávislých na zařízení, jako je HTML, CSS a JavaScript.
  Lekce
  Vytváření a aplikace motivů vzhledu, Branding a návrh publikovaných webů, Úpravy obsahu pro různé plaftormy a zařízení, Konfigurace a přizpůsobení navigace

Předpokládané znalosti:
Znalost práce s nástrojem Visual Studio 2010 nebo 2012 při vývoji aplikací
Základní znalost vývoje na platformě SharePoint 2013 nebo některé z předchozích verzí.
Znalost jazyka Visual C# a platformy .NET Framework 4.5
Základní znalost ASP.NET a server-side technologií pro vývoj webu, včetně principu požadavek/odpověď a životního cyklu stránky
Základní znalost AJAXu a asynchronních programovacích tehcnik
Základní znalost klientských webových technologií, všetně HTML, CSS a Javascriptu
Přehled v oblasti autentizace a autorizace, včetně claims-based autentizace

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

18.02. 22.02.2019 Praha
25 400 Kč (bez DPH)
25.02. 01.03.2019 Brno
25 400 Kč (bez DPH)
18.03. 22.03.2019 Praha 25 400 Kč (bez DPH) objednat
25.03. 29.03.2019 Brno 25 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: