MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování
zájem o kurz

Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování (JAV2)

Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníJAVA
Oracle

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Generika
  • Java Collections API
  • Thready, asynchronní operace, synchronizace
  • Základní úvod do tvorby GUI v Javě – Swing
  • I/O operace, práce s soubory
  • Networking
  • Regulární výrazy
  • Základní práce s databázemi v Javě – JDBC
  • Práce s XML

Předpokládané znalosti: Základy programováni v jazyku JAVA

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 600 Kč

.

Termíny kurzu:

25.02. 27.02.2019 Brno
11 900 Kč (bez DPH)
05.03. 07.03.2019 Praha
11 900 Kč (bez DPH)
26.03. 28.03.2019 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: