MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování
zájem o kurz

Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování (JAV2)

Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníJAVA
Oracle

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Generika
  • Java Collections API
  • Thready, asynchronní operace, synchronizace
  • Základní úvod do tvorby GUI v Javě – Swing
  • I/O operace, práce s soubory
  • Networking
  • Regulární výrazy
  • Základní práce s databázemi v Javě – JDBC
  • Práce s XML

Předpokládané znalosti: Základy programováni v jazyku JAVA

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 600 Kč

.

Termíny kurzu:

19.11. 21.11.2018 Bratislava
470 EUR (bez DPH)
19.11. 21.11.2018 Košice
470 EUR (bez DPH)
20.11. 22.11.2018 Brno
11 900 Kč (bez DPH)
20.11. 22.11.2018 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat
26.11. 28.11.2018 Ostrava 11 900 Kč (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
11.12. 13.12.2018 Bratislava 470 EUR (bez DPH) objednat
18.12. 20.12.2018 Košice 470 EUR (bez DPH) objednat
19.12. 21.12.2018 Ostrava 11 900 Kč (bez DPH) objednat
07.01. 09.01.2019 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
09.01. 11.01.2019 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat
09.01. 11.01.2019 Bratislava 470 EUR (bez DPH) objednat
28.01. 30.01.2019 Bratislava 470 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: