MENU
Úvod
Kurzy
LINQ v jazyce C# a práce s daty
zájem o kurz

LINQ v jazyce C# a práce s daty (C11)

Kurz LINQ nabízí: přehled nových vlastností jazyka C#, práce s objekty v paměti, práce se SQL databázemi, práce s XML daty, rychlý přehled souvisejících technologií.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníC#
Ostatní

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Přehled nových vlastností jazyka C#
 • Type-inference a nové klíčové slovo „var“
 • Extension methods
 • Anonymní typy a konstrukce pro inicializaci tříd a kolekcí
 • Lambda funkce a typ generický delegát Func<>
 • Lambda expressions a práce s expression trees
 • Query comprehensions – výrazy pro psaní dotazů v C#
 • Práce s objekty v paměti
 • Operátory pro práci s IEnumerable typy
 • Práce s ADO.NET DataSety pomocí „LINQ to DataSets“
 • Práce se SQL databázemi
 • Generování objektových mapování pro SQL tabulky
 • Psaní dotazů v C# pomocí „LINQ to SQL“
 • Volání uložených procedur na SQL serveru
 • Vkládání, aktualizování a mazání dat
 • Práce s XML daty
 • Seznámení s novými objekty pro práci s XML
 • Práce s XML daty pomocí „LINQ to XML“
 • Rychlý přehled souvisejících technologií
 • Rozšiřování LINQ projektu o podporu pro další datové zdroje; ADO.NET Entity Framework

Předpokládané znalosti: Zkušenosti s programováním v jazyce C#

.

Termíny kurzu:

25.03. 26.03.2019 Brno
7 600 Kč (bez DPH)
26.03. 27.03.2019 Praha
7 600 Kč (bez DPH)
15.04. 16.04.2019 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
23.04. 24.04.2019 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
06.05. 07.05.2019 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
13.05. 14.05.2019 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
28.05. 29.05.2019 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
12.06. 13.06.2019 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
26.06. 27.06.2019 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
01.07. 02.07.2019 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
15.07. 16.07.2019 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
24.07. 25.07.2019 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat
06.08. 07.08.2019 Brno 7 600 Kč (bez DPH) objednat
22.08. 23.08.2019 Praha 7 600 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: