MENU
Introduction
CoursesCourses
Implementace celého řešení MySQL
Interest in course

Implementace celého řešení MySQL (SQL7)

Kurz je určen pro vývojáře nebo administrátory databází, kteří se chtějí seznámit s implementací SQL v prostředí MySQL, se správou MySQL, s vytvářením a zabezpečováním databází. Kurz ve zrychlené formě probírá všechna témata potřebná pro nasazení MySQL serveru a vytvoření funkční databáze na této platformě.

The course is included in the following category: DatabázeMySQL
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 4 days

Contents of the course:

  • Proč volit MySQL
  • Instalace, konfigurace, spouštění: stažení MySQL, MyODBC, instalace, konfigurace zdroje dat ODBC
  • Úvodní konfigurace serveru - program WinMySqlAdmin, klient MySQL, seznámení s ukázkovou databází, syntaxe zadávání příkazů z klienta MySQL, editor příkazového řádku
  • Ukázky programovacích rozhraní: napojení na C, napojení na Visual C++
  • Úvod do administrace MySQL: Adresář dat MySQL, systém souborů, stavové soubory a soubory protokolů, změna umístění adresáře dat, databází, tabulek a protokolů
  • Tabulky přístupových oprávnění, hesla, účty, startování a ukončování serveru, zálohování, replikace, zabezpečená připojení
  • SQL v MySQL - základní příkazy SQL (Select, Insert, Update, Delete), proměnné SQL, agregační dotazy, získávání informací z více tabulek, podmínky WHERE, GROUP BY, ORDER BY
  • MySQL - datové typy, operátory, výrazy, konverze, manipulační akce s databází a tabulkami, indexy, spojení (joins), poddotazy, uniony, operace nad více tabulkami
  • Transakce, nevlastní klíče a referenční integrita, fulltextové vyhledávání, optimalizace dotazů

Expected knowledge:

The price includes books in the value of: 500 CZK

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

12.10. 15.10.2020 Brno
12 900 CZK (without VAT)
19.10. 22.10.2020 Ostrava
12 900 CZK (without VAT)
20.10. 23.10.2020 Praha
12 900 CZK (without VAT)
10.11. 13.11.2020 Praha 12 900 CZK (without VAT) Order
10.11. 13.11.2020 Brno 12 900 CZK (without VAT) Order
24.11. 27.11.2020 Bratislava 490 EUR (without VAT) Order