MENU
Vorwort
Kurse
Implementace celého řešení MySQL
Interesse für den Kurs

Implementace celého řešení MySQL (SQL7)

Kurz je určen pro vývojáře nebo administrátory databází, kteří se chtějí seznámit s implementací SQL v prostředí MySQL, se správou MySQL, s vytvářením a zabezpečováním databází. Kurz ve zrychlené formě probírá všechna témata potřebná pro nasazení MySQL serveru a vytvoření funkční databáze na této platformě.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMySQL
Oracle

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 4 days

Kursinhalt:

  • Proč volit MySQL
  • Instalace, konfigurace, spouštění: stažení MySQL, MyODBC, instalace, konfigurace zdroje dat ODBC
  • Úvodní konfigurace serveru - program WinMySqlAdmin, klient MySQL, seznámení s ukázkovou databází, syntaxe zadávání příkazů z klienta MySQL, editor příkazového řádku
  • Ukázky programovacích rozhraní: napojení na C, napojení na Visual C++
  • Úvod do administrace MySQL: Adresář dat MySQL, systém souborů, stavové soubory a soubory protokolů, změna umístění adresáře dat, databází, tabulek a protokolů
  • Tabulky přístupových oprávnění, hesla, účty, startování a ukončování serveru, zálohování, replikace, zabezpečená připojení
  • SQL v MySQL - základní příkazy SQL (Select, Insert, Update, Delete), proměnné SQL, agregační dotazy, získávání informací z více tabulek, podmínky WHERE, GROUP BY, ORDER BY
  • MySQL - datové typy, operátory, výrazy, konverze, manipulační akce s databází a tabulkami, indexy, spojení (joins), poddotazy, uniony, operace nad více tabulkami
  • Transakce, nevlastní klíče a referenční integrita, fulltextové vyhledávání, optimalizace dotazů

Erforderliche Kenntnisse:

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 500 CZK

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

01.03. 04.03.2021 ONLINE
12 900 CZK (Ohne MwSt.)
23.03. 26.03.2021 ONLINE 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.04. 16.04.2021 ONLINE 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.05. 13.05.2021 ONLINE 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen