MENU
Introduction
CoursesCourses
MySQL - Základy jazyka SQL
Interest in course

MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)

Kurz naučí účastníky základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

The course is included in the following category: DatabázeMySQL
Oracle

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody
  • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě
  • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
  • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
  • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT
  • Podmínka WHERE - příkazy AND, OR, NOT, IN, BETWEEN atd., práce s NULL
  • Spojování tabulek - důvody, principy, příkazy JOIN - LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, CROSS, NATURAL
  • Spojování dotazů - UNION, INTERSECT
  • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
  • Úvod do funkcí a poddotazů - built-in funkce, agregační funkce, poddotazy EXISTS a NOT EXISTS

Expected knowledge: Základní znalost principů relačních databází a práce na PC v OS Windows/Linux

!!!!Garantovaný termín 12.-13.11. proběhne v anglickém jazyce. Guaranteed term 12.-13.11. will take place in English!!!!

Course dates:

22.10. 23.10.2018 Brno
7 200 CZK (without VAT)
01.11. 02.11.2018
guaranteed date
Praha
7 200 CZK (without VAT)
01.11. 02.11.2018 Ostrava 7 200 CZK (without VAT) Order
12.11. 13.11.2018 Bratislava 290 EUR (without VAT) Order
12.11. 13.11.2018
guaranteed date
Praha, V Olšinách 75
7 200 CZK (without VAT)
14.11. 15.11.2018 Brno 7 200 CZK (without VAT) Order
19.11. 20.11.2018 Ostrava 7 200 CZK (without VAT) Order
26.11. 27.11.2018 Košice 290 EUR (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Brno 7 200 CZK (without VAT) Order
12.12. 13.12.2018 Bratislava 290 EUR (without VAT) Order
17.12. 18.12.2018 Ostrava 7 200 CZK (without VAT) Order
17.12. 18.12.2018 Praha 7 200 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Košice 290 EUR (without VAT) Order
02.01. 03.01.2019 Brno 7 200 CZK (without VAT) Order
07.01. 08.01.2019 Bratislava 290 EUR (without VAT) Order
15.01. 16.01.2019 Praha 7 200 CZK (without VAT) Order
28.01. 29.01.2019 Brno 7 200 CZK (without VAT) Order
30.01. 31.01.2019 Bratislava 290 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: