MENU
Vorwort
Kurse
MySQL - Základy jazyka SQL
Interesse für den Kurs

MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)

Kurz naučí účastníky základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMySQL
Oracle

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody
  • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě
  • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
  • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
  • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT
  • Podmínka WHERE - příkazy AND, OR, NOT, IN, BETWEEN atd., práce s NULL
  • Spojování tabulek - důvody, principy, příkazy JOIN - LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, CROSS, NATURAL
  • Spojování dotazů - UNION, INTERSECT
  • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
  • Úvod do funkcí a poddotazů - built-in funkce, agregační funkce, poddotazy EXISTS a NOT EXISTS

Erforderliche Kenntnisse: Základní znalost principů relačních databází a práce na PC v OS Windows/Linux

!!!!Garantovaný termín 12.-13.11. proběhne v anglickém jazyce. Guaranteed term 12.-13.11. will take place in English!!!!

Kurstermine:

28.01. 29.01.2019
Garantierter Termin
Brno, Mlýnská 425/70
7 200 CZK (Ohne MwSt.)
30.01. 31.01.2019 Bratislava
290 EUR (Ohne MwSt.)
13.02. 14.02.2019 Praha 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.02. 28.02.2019 Brno 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
04.03. 05.03.2019 Praha 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.03. 29.03.2019 Brno 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: