MENU
Vorwort
Kurse
MySQL - Základy jazyka SQL
Interesse für den Kurs

MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)

Kurz naučí účastníky základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMySQL
Oracle

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody
  • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě
  • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
  • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
  • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT
  • Podmínka WHERE - příkazy AND, OR, NOT, IN, BETWEEN atd., práce s NULL
  • Spojování tabulek - důvody, principy, příkazy JOIN - LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, CROSS, NATURAL
  • Spojování dotazů - UNION, INTERSECT
  • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
  • Úvod do funkcí a poddotazů - built-in funkce, agregační funkce, poddotazy EXISTS a NOT EXISTS

Erforderliche Kenntnisse: Základní znalost principů relačních databází a práce na PC v OS Windows/Linux

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

28.05. 29.05.2018 Brno
7 200 CZK (Ohne MwSt.)
30.05. 31.05.2018 Praha
7 200 CZK (Ohne MwSt.)
13.06. 14.06.2018 Bratislava
290 EUR (Ohne MwSt.)
20.06. 21.06.2018 Praha 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.06. 29.06.2018 Brno 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.07. 10.07.2018 Bratislava 290 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.07. 19.07.2018 Brno 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
19.07. 20.07.2018 Praha 7 200 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: