MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování
Interest in course

MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování (MSVB)

Kurz seznamuje se základy objektově orientovaného, vizuálního a událostmi řízeného programování. Posluchač pracuje se základními vizuálními prvky, s vlastním programovacím jazykem a jeho funkcemi.

The course is included in the following category: ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Visuální, objektové a událostmi řízené (Event Driven) programování - úvod, verze produktu VB, srovnání s ostatními vývojovými prostředky
 • Základní pojmy - Form, Controls, Form Properties, Interface, Event Procedure (základní informace)
 • Formuláře - přehled, vzájemné vyvolávání, předdefinované formuláře (MsgBox, InputBox)
 • Základní ovládací prvky - Text Box, Label, Command Button, Check Box, Option Button, Frame
 • Programovací jazyk - definice a typy proměnných, pole, definice konstant
 • Procedury a funkce - definice, vyvolávání, parametry
 • Předávání proměnných hodnotou a odkazem, rozsahy platnosti a viditelnost
 • Příkazy, řetězcové a konverzní funkce
 • Další standardní ovládací prvky - List box, Combo box, Scroll bars, Slider, Picture, Image, Shape, Line, Timer, Common Dialog, Toolbar atd.
 • Práce se skupinami ovládacích prvků (Control array, Tab index), tvorba menu
 • Ladění programu (breakpoint, step into/over, watches, calls); Run time errors (běhové chyby)
 • Validace vstupu - omezení v text boxu, omezení programové, test vstupních znaků, validace údajů, zacyklení událostí
 • Object Browser, nastavení Visual Basicu, obecné pokyny pro tvorbu aplikace, vytváření spouštěcího (EXE) souboru, vytváření instalačního programu

Expected knowledge: částečná znalost nějakého programovacího jazyka, práce v prostředí MS Windows

.

Course dates:

18.11. 20.11.2019 Brno
9 600 CZK (without VAT)
18.11. 20.11.2019 Ostrava
9 600 CZK (without VAT)
27.11. 29.11.2019 Praha
9 600 CZK (without VAT)
10.12. 12.12.2019 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
11.12. 13.12.2019 Brno 9 600 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2019 Praha 9 600 CZK (without VAT) Order