MENU
Vorwort
Kurse
MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování
Interesse für den Kurs

MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování (MSVB)

Kurz seznamuje se základy objektově orientovaného, vizuálního a událostmi řízeného programování. Posluchač pracuje se základními vizuálními prvky, s vlastním programovacím jazykem a jeho funkcemi.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Visuální, objektové a událostmi řízené (Event Driven) programování - úvod, verze produktu VB, srovnání s ostatními vývojovými prostředky
 • Základní pojmy - Form, Controls, Form Properties, Interface, Event Procedure (základní informace)
 • Formuláře - přehled, vzájemné vyvolávání, předdefinované formuláře (MsgBox, InputBox)
 • Základní ovládací prvky - Text Box, Label, Command Button, Check Box, Option Button, Frame
 • Programovací jazyk - definice a typy proměnných, pole, definice konstant
 • Procedury a funkce - definice, vyvolávání, parametry
 • Předávání proměnných hodnotou a odkazem, rozsahy platnosti a viditelnost
 • Příkazy, řetězcové a konverzní funkce
 • Další standardní ovládací prvky - List box, Combo box, Scroll bars, Slider, Picture, Image, Shape, Line, Timer, Common Dialog, Toolbar atd.
 • Práce se skupinami ovládacích prvků (Control array, Tab index), tvorba menu
 • Ladění programu (breakpoint, step into/over, watches, calls); Run time errors (běhové chyby)
 • Validace vstupu - omezení v text boxu, omezení programové, test vstupních znaků, validace údajů, zacyklení událostí
 • Object Browser, nastavení Visual Basicu, obecné pokyny pro tvorbu aplikace, vytváření spouštěcího (EXE) souboru, vytváření instalačního programu

Erforderliche Kenntnisse: částečná znalost nějakého programovacího jazyka, práce v prostředí MS Windows

.

Kurstermine:

02.05. 04.05.2018 Praha
9 600 CZK (Ohne MwSt.)
15.05. 17.05.2018 Brno
9 600 CZK (Ohne MwSt.)
16.05. 18.05.2018 Bratislava
390 EUR (Ohne MwSt.)
30.05. 01.06.2018 Praha 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
05.06. 07.06.2018 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
06.06. 08.06.2018 Brno 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
25.06. 27.06.2018 Brno 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
25.06. 27.06.2018 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
26.06. 28.06.2018 Praha 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.07. 19.07.2018 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.07. 20.07.2018 Brno 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
24.07. 26.07.2018 Praha 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen