MENU
Vorwort
Kurse
MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování
Interesse für den Kurs

MS Visual Basic 6.0 - úvod do programování (MSVB)

Kurz seznamuje se základy objektově orientovaného, vizuálního a událostmi řízeného programování. Posluchač pracuje se základními vizuálními prvky, s vlastním programovacím jazykem a jeho funkcemi.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Visuální, objektové a událostmi řízené (Event Driven) programování - úvod, verze produktu VB, srovnání s ostatními vývojovými prostředky
 • Základní pojmy - Form, Controls, Form Properties, Interface, Event Procedure (základní informace)
 • Formuláře - přehled, vzájemné vyvolávání, předdefinované formuláře (MsgBox, InputBox)
 • Základní ovládací prvky - Text Box, Label, Command Button, Check Box, Option Button, Frame
 • Programovací jazyk - definice a typy proměnných, pole, definice konstant
 • Procedury a funkce - definice, vyvolávání, parametry
 • Předávání proměnných hodnotou a odkazem, rozsahy platnosti a viditelnost
 • Příkazy, řetězcové a konverzní funkce
 • Další standardní ovládací prvky - List box, Combo box, Scroll bars, Slider, Picture, Image, Shape, Line, Timer, Common Dialog, Toolbar atd.
 • Práce se skupinami ovládacích prvků (Control array, Tab index), tvorba menu
 • Ladění programu (breakpoint, step into/over, watches, calls); Run time errors (běhové chyby)
 • Validace vstupu - omezení v text boxu, omezení programové, test vstupních znaků, validace údajů, zacyklení událostí
 • Object Browser, nastavení Visual Basicu, obecné pokyny pro tvorbu aplikace, vytváření spouštěcího (EXE) souboru, vytváření instalačního programu

Erforderliche Kenntnisse: částečná znalost nějakého programovacího jazyka, práce v prostředí MS Windows

.

Kurstermine:

20.11. 22.11.2017 Ostrava
9 600 CZK (Ohne MwSt.)
21.11. 23.11.2017 Košice
390 EUR (Ohne MwSt.)
27.11. 29.11.2017 Brno
9 600 CZK (Ohne MwSt.)
27.11. 29.11.2017 Praha 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.12. 13.12.2017 Ostrava 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.12. 15.12.2017 Košice 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
13.12. 15.12.2017 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 20.12.2017 Praha 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.12. 29.12.2017 Brno 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 04.01.2018 Ostrava 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
08.01. 10.01.2018 Praha 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.01. 11.01.2018 Košice 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
10.01. 12.01.2018 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
23.01. 25.01.2018 Brno 9 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen