MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk C++ - objektově orientované programování
Interest in course

Jazyk C++ - objektově orientované programování (C2)

Kurz seznamuje účastníky s objektově orientovaným programováním (OOP) v jazyce C++. Předpokládá u nich znalosti syntaxe a základních konstrukcí jazyka C (proměnné, funkce, podmínky, cykly...), které rozšiřuje o umění objektového programování. Účastníci se seznámí s pojmy jako třída a metoda, vysvětlí si použití konstruktorů a destruktorů při vytváření instance třídy a naučí se využívat dědičnost a polymorfismus. V neposlední řadě je na kurzu probíráno ošetření výjimek a použití šablon.
Všechny probírané techniky jsou univerzální a nezávislé na platformě (Windows, Linux, Unix ...). Standardně je kurzu veden na platformě Microsoft Windows, ale na přání účastníků lze využít jakýkoliv jiný vhodný překladač nebo vývojové prostředí.

The course is included in the following category: ProgramováníC/C++
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Zopakování syntaxe jazyka C a důležitých konstrukcí
  • Vztah C/C++ - rozdíly a výhody, přetěžování funkcí a operátorů, stručná historie a vývoj C++
  • Úvod do objektového programování - princip OOP, objektový model, vysvětlení pojmů třída, metoda, dědičnost apod.
  • Třídy - datové položky (proměnné) a metody, klíčová slova class, struct, private, public, přetěžování metod, virtuální metody, přátelské třídy a funkce (deklarace klíčovým slovem friend)
  • Instance třídy - operátory new a delete, konstruktory a destruktory
  • Dědičnost a polymorfizmus - přístupová práva, přetěžování metod potomkem, vícenásobné dědění, abstraktní třída, vysvětlení polymorfizmu, interface
  • Výjimky - ošetření chyb, klíčová slova throw, try a catch, třídy výjimek, standardní třída exception
  • Šablony - princip, využití, deklarace, standardní knihovna šablon

Expected knowledge: základní znalost programování, zkušenost s programovacím jazykem C a dobrá znalost jeho syntaxe, popřípadě znalosti na úrovni kurzu C1

The price includes books in the value of: 300 CZK

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

27.11. 29.11.2017 Bratislava
360 EUR (without VAT)
28.11. 30.11.2017 Brno
8 800 CZK (without VAT)
29.11. 01.12.2017 Praha
8 800 CZK (without VAT)
05.12. 07.12.2017 Ostrava 8 800 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2017 Brno 8 800 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2017 Košice 360 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2017 Praha 8 800 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2017 Bratislava 360 EUR (without VAT) Order
03.01. 05.01.2018 Ostrava 8 800 CZK (without VAT) Order
10.01. 12.01.2018 Praha 8 800 CZK (without VAT) Order
10.01. 12.01.2018 Košice 360 EUR (without VAT) Order
15.01. 17.01.2018 Brno 8 800 CZK (without VAT) Order
16.01. 18.01.2018 Bratislava 360 EUR (without VAT) Order
29.01. 31.01.2018 Praha 8 800 CZK (without VAT) Order
29.01. 31.01.2018 Ostrava 8 800 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: