MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk C++ - objektově orientované programování
Interest in course

Jazyk C++ - objektově orientované programování (C2)

Kurz seznamuje účastníky s objektově orientovaným programováním (OOP) v jazyce C++. Předpokládá u nich znalosti syntaxe a základních konstrukcí jazyka C (proměnné, funkce, podmínky, cykly...), které rozšiřuje o umění objektového programování. Účastníci se seznámí s pojmy jako třída a metoda, vysvětlí si použití konstruktorů a destruktorů při vytváření instance třídy a naučí se využívat dědičnost a polymorfismus. V neposlední řadě je na kurzu probíráno ošetření výjimek a použití šablon.
Všechny probírané techniky jsou univerzální a nezávislé na platformě (Windows, Linux, Unix ...). Standardně je kurzu veden na platformě Microsoft Windows, ale na přání účastníků lze využít jakýkoliv jiný vhodný překladač nebo vývojové prostředí.

The course is included in the following category: ProgramováníC/C++
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Zopakování syntaxe jazyka C a důležitých konstrukcí
  • Vztah C/C++ - rozdíly a výhody, přetěžování funkcí a operátorů, stručná historie a vývoj C++
  • Úvod do objektového programování - princip OOP, objektový model, vysvětlení pojmů třída, metoda, dědičnost apod.
  • Třídy - datové položky (proměnné) a metody, klíčová slova class, struct, private, public, přetěžování metod, virtuální metody, přátelské třídy a funkce (deklarace klíčovým slovem friend)
  • Instance třídy - operátory new a delete, konstruktory a destruktory
  • Dědičnost a polymorfizmus - přístupová práva, přetěžování metod potomkem, vícenásobné dědění, abstraktní třída, vysvětlení polymorfizmu, interface
  • Výjimky - ošetření chyb, klíčová slova throw, try a catch, třídy výjimek, standardní třída exception
  • Šablony - princip, využití, deklarace, standardní knihovna šablon

Expected knowledge: základní znalost programování, zkušenost s programovacím jazykem C a dobrá znalost jeho syntaxe, popřípadě znalosti na úrovni kurzu C1

The price includes books in the value of: 300 CZK

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

22.10. 24.10.2018 Bratislava
350 EUR (without VAT)
05.11. 07.11.2018 Praha
8 800 CZK (without VAT)
13.11. 15.11.2018 Brno
8 800 CZK (without VAT)
13.11. 15.11.2018 Bratislava 350 EUR (without VAT) Order
19.11. 21.11.2018 Košice 350 EUR (without VAT) Order
26.11. 28.11.2018 Praha 8 800 CZK (without VAT) Order
27.11. 29.11.2018 Ostrava 8 800 CZK (without VAT) Order
10.12. 12.12.2018 Bratislava 350 EUR (without VAT) Order
12.12. 14.12.2018 Košice 350 EUR (without VAT) Order
12.12. 14.12.2018 Brno 8 800 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Ostrava 8 800 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Praha 8 800 CZK (without VAT) Order
07.01. 09.01.2019 Bratislava 350 EUR (without VAT) Order
08.01. 10.01.2019 Brno 8 800 CZK (without VAT) Order
15.01. 17.01.2019 Praha 8 800 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: