MENU
Vorwort
Kurse
Jazyk C++ - objektově orientované programování
Interesse für den Kurs

Jazyk C++ - objektově orientované programování (C2)

Kurz seznamuje účastníky s objektově orientovaným programováním (OOP) v jazyce C++. Předpokládá u nich znalosti syntaxe a základních konstrukcí jazyka C (proměnné, funkce, podmínky, cykly...), které rozšiřuje o umění objektového programování. Účastníci se seznámí s pojmy jako třída a metoda, vysvětlí si použití konstruktorů a destruktorů při vytváření instance třídy a naučí se využívat dědičnost a polymorfismus. V neposlední řadě je na kurzu probíráno ošetření výjimek a použití šablon.
Všechny probírané techniky jsou univerzální a nezávislé na platformě (Windows, Linux, Unix ...). Standardně je kurzu veden na platformě Microsoft Windows, ale na přání účastníků lze využít jakýkoliv jiný vhodný překladač nebo vývojové prostředí.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníC/C++
Ostatní

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

  • Zopakování syntaxe jazyka C a důležitých konstrukcí
  • Vztah C/C++ - rozdíly a výhody, přetěžování funkcí a operátorů, stručná historie a vývoj C++
  • Úvod do objektového programování - princip OOP, objektový model, vysvětlení pojmů třída, metoda, dědičnost apod.
  • Třídy - datové položky (proměnné) a metody, klíčová slova class, struct, private, public, přetěžování metod, virtuální metody, přátelské třídy a funkce (deklarace klíčovým slovem friend)
  • Instance třídy - operátory new a delete, konstruktory a destruktory
  • Dědičnost a polymorfizmus - přístupová práva, přetěžování metod potomkem, vícenásobné dědění, abstraktní třída, vysvětlení polymorfizmu, interface
  • Výjimky - ošetření chyb, klíčová slova throw, try a catch, třídy výjimek, standardní třída exception
  • Šablony - princip, využití, deklarace, standardní knihovna šablon

Erforderliche Kenntnisse: základní znalost programování, zkušenost s programovacím jazykem C a dobrá znalost jeho syntaxe, popřípadě znalosti na úrovni kurzu C1

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 300 CZK

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

02.05. 04.05.2018 Praha
8 800 CZK (Ohne MwSt.)
09.05. 11.05.2018 Bratislava
360 EUR (Ohne MwSt.)
14.05. 16.05.2018 Brno
8 800 CZK (Ohne MwSt.)
28.05. 30.05.2018 Bratislava 360 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
30.05. 01.06.2018 Praha 8 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
05.06. 07.06.2018 Brno 8 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
20.06. 22.06.2018 Bratislava 360 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
25.06. 27.06.2018 Praha 8 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
26.06. 28.06.2018 Brno 8 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.07. 11.07.2018 Bratislava 360 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
17.07. 19.07.2018 Praha 8 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
23.07. 25.07.2018 Brno 8 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: