MENU

Offered current developments and news

On-line tour

Newsletter

References of our customers

„I am giving As for everything because I was satisfied with everything :-) with the environment and equipment in the classroom as well as with the lecturer, his approach and expertise. Thank you and I will see you next time :-)“

ORA1 - Oracle databáze: Úvod do SQL

Univerzita Karlova v Praze

Last minute offer

Feb 26
Kurzanti se seznámí se základy architektury sítí typu LAN a WAN. Naučí se navrhovat sítě, monitorovat, analyzovat a řešit problémy a to na teoretickém pozadí modelů OSI a TCP/IP. V kurzu se také probere úvod do zabezpečení sítí.
Sleva: 10%