MENU

Offered current developments and news

On-line tour

Newsletter

References of our customers

„The entire training course was perfectly prepared and the lecturer is a professional at a high level.“

PSH - PowerShell - skriptování ve Windows

Wincor Nixdorf s.r.o.

Last minute offer

Mar 26
Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.
Sleva: 10%
Mar 26
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy práce v grafickém programu GIMP.
Sleva: 10%
Apr 09
Je kód vašeho systému až příliš netransparentní? Je každý zásah do systému velkou detektivkou? Musíte při přidávání funcionalit měnit již vyvinutý kód? Nastává v kódu tzv. špagety efekt, tj. vše souvisí se vším? Je obtížné až nemožné kód fyzicky rozdělit do vrstev a do menších modulů? Je zavádění SCRUM techniky spíše formalitou, kdy se s každým sprintem musí předělat spousta věcí z minulých sprintů? Chová se váš systém jako velký nepřehledný nesrozumitelný slepený moloch?
Sleva: 10%