MENU

Offered current developments and news

On-line tour

Newsletter

References of our customers

„Excellent ability of the lecturer to choose important material from such a broad area of security.“

IN5B - Bezpečnost sítí v intranetu/internetu - pro pokročilé

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Last minute offer

Oct 12
Kurz je určen pro správce sítí Windows 2012 s větším počtem pracovních stanic a pro všechny, kteří chtějí prohloubit své schopnosti v oblasti administrace tohoto systému. Kurz klade maximální důraz na aspekty využitelné v praxi.
Sleva: 10%
Oct 12
Tento kurz ukazuje účastníkům možnosti kompletního Business Intelligence (BI) řešení na platformě Microsoft SQL Server. Na kurzu je probírán framework ETL pro plnění datového skladu (Data Warehouse - DW), tvorba analytických modelů, optimalizovaný reporting a správa celého řešení. Pro školení je primárně využito SQL Serveru 2012/2014, ale většina probíraných principů je platná i pro SQL Server 2008/2008R2 a na školení jsou zmiňovány rozdíly při implementaci na jednotlivých verzích.
Sleva: 10%
Oct 14
Školení seznamuje účastníky s moderními metodami návrhu USE CASE DIAGRAMU, prezentuje velmi efektivní a přitom jednoduché postupy tvorby. Vzhledem k praxi školitele je školení prošpikováno tipy a triky z praxe. Na konkrétních příkladech systémů se ukazuje, jak se případy užití správně vyhledávají, jak se mají psát scénáře případy užití tak, aby byly použitelné jako zadání do programování a přímo na příkladu je ukázáno, jak se kontroluje konzistence a úplnost modelu případů užití tak, aby se mohly určit hranice řešení a nedošlo k fatální chybě bobtnání (exploze) funkcionalit projektu během realizace.
Sleva: 10%
Oct 14
Ukazuje se, že u podnikových systémů evidenční povahy se nezbytnou oblastí prací v projektu stává také procesní modelování. Tato technika bývá v SW firmách při návrhu systému poměrně dost zanedbávaná anebo se používá vysloveně špatně, což vede k fatálním chybám při návrhu IS. Školení seznamuje účastníky s postupy procesního modelování, které jsou zaměřeny na budoucí návrh IS včetně nasazení nástroje Enterprise Architect (EA). V rámci školení se účastníci naučí základy syntaxe jazyka BPMN poslední verze, což je standard procesního modelování, včetně nasazení nástroje EA s ukázkami (tento nástroj podporuje syntaxi BPMN). Současně je věnována velká pozornost řešení příkladů dodaných účastníky školení, čímž školení přechází až do konzultační podoby. Účastníci si tak přímo v praxi pod vedením zkušeného lektora vyzkouší postupy procesního modelování BPM na svém řešení včetně modelování v nástroji EA.
Sleva: 10%
Oct 19
Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik.
Sleva: 10%
Oct 19
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy práce v grafickém programu GIMP.
Sleva: 10%
Oct 19
Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery.
Sleva: 10%