MENU
Vorwort
Kurse
MS Visual Basic .NET - pokročilé techniky
new Interesse für den Kurs

MS Visual Basic .NET - pokročilé techniky (VBNET2)

Kurz seznamuje mírně zkušené programátory v jazyce Visual Basic .NET nebo účastníky předchozího kurzu VBNET1 s pokročilejšími technikami programování v tomto moderním objektově orientovaném programovacím jazyce. Účastníci se naučí pracovat se souborovým systémem, ošetřovat chyby a výjimky a pracovat s pokročilými vlastnostmi objektového modelu, jako je dědičnost, polymorfizmus, přetěžování, abstraktní třída, interface a podobně. Na závěr si představí některé z mnoha dalších možností frameworku .NET.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníVB .NET
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Stručné opakování základů jazyka VB.NET - datové typy, podmíněné příkazy, cykly, funkce, jmenné prostory ...
 • Práce se souborovým systémem - operace se soubory a adresáři (složkami), datový stream
 • Objektové programování ve VB.NET - zapouzdření, properties (vlastnosti), konstruktory, přetěžování
 • Detailnější seznámí s objektovým programováním - dědičnost, polymorfismus (virtuální metody, shadowing) , statické třídy, metody a konstrukror, interface (rozhraní)
 • Práce s pamětí - grabage collector, finalizace objektů, disposing
 • Delegáty - bezpečné pointery na funkce, multicast delegaty
 • Události ve VB.NET - events, EventHandler, listener
 • Nulovatelné typy
 • Generiky
 • Zpracování chyb - správa výjimek, zachytávání výjimek, jejich ošetření, hierarchie výjimek, vlastní výjimky, kontrola přetečení
 • Stručný úvod do dalších technologiích .NET - LINQ, Entity Framework, apod.

Erforderliche Kenntnisse: Znalost základů programování v MS Visual Basic .NET na úrovni doporučeného předchozího kurzu VBNET1.

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

27.12. 28.12.2018 Brno
7 600 CZK (Ohne MwSt.)
02.01. 03.01.2019 Bratislava
310 EUR (Ohne MwSt.)
14.01. 15.01.2019 Brno 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.01. 18.01.2019 Praha
7 600 CZK (Ohne MwSt.)
22.01. 23.01.2019 Bratislava 310 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: