MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Excel - Pokročilé techniky programování
new Interest in course

MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2)

Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souborovým systémem, zapisovat a číst ze systémového registru Windows a komunikovat s externími zdroji dat nejen v podobě SQL databáze. Dále účastníkům ukáže, jak si přizpůsobit pracovní prostředí Excelu a jak vytvářet formuláře, obsahující pokročilé ovládací prvky a dialogy.

The course is included in the following categories: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Difficulty of the course: expert

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Objektový model Excelu
 • - Připomenutí objektů
 • - Vlastnosti, metody, události, třídy
 • - Vytvoření a použití vlastní třídy
 • Práce se souborovým systémem
 • - Objekt FileSystemObject
 • - Vytvoření, přejmenování, smazání složky a souboru
 • - Stream object
 • - Čtení textového souboru
 • - Zápis do textového souboru
 • Práce s Windows Registry
 • - Čtení a zápis
 • - Uložení a načtení nastavení
 • Komunikace s externí databází
 • - Knihovna ADO a OLEDB
 • - Připojení k SQL serveru
 • - Dotazování na server, objekty Command a Recordset
 • - Práce s výsledky dotazů
 • Pokročilé formuláře
 • - Tvorba formulářů
 • - Pokročilé ovládací prvky
 • - Dialogy v Excelu, dialogová okna
 • Pracovní prostředí Excelu a doplňky
 • - Práce s panely nástrojů
 • - Ribbony
 • - Představení doplňků (Add-In)
 • - Vytvoření dopňku, Add-In manager

Expected knowledge:
Znalost jazyka VBA pro MS Excel na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Znalost základních programovacích principů

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

28.05. 29.05.2018 Bratislava
270 EUR (without VAT)
29.05. 30.05.2018 Brno
6 600 CZK (without VAT)
06.06. 07.06.2018 Praha 6 600 CZK (without VAT) Order
19.06. 20.06.2018 Bratislava 270 EUR (without VAT) Order
26.06. 27.06.2018 Praha 6 600 CZK (without VAT) Order
09.07. 10.07.2018 Bratislava 270 EUR (without VAT) Order
23.07. 24.07.2018 Praha 6 600 CZK (without VAT) Order
24.07. 25.07.2018 Brno 6 600 CZK (without VAT) Order
30.07. 31.07.2018 Bratislava 270 EUR (without VAT) Order
06.08. 07.08.2018
guaranteed date
Brno
6 600 CZK (without VAT)

Recommended previous and follow-up courses: