MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk XML - základy
novinka zájem o kurz

Jazyk XML - základy (XML0)

Tento dvoudenní kurz seznámí účastníky s velice populárním a široce používaným značkovacím jazykem XML (eXtensible Markup Language). Probírána jsou témata od úplných základů syntaxe a struktury XML dokumentů, přes jmenné prostory, možnosti parserů, adresace s využitím XPath, XLink a XPointer, až po dotazování se na XML data pomocí XQuery, varianty dotazovacího jazyka podobného s SQL pro databáze. Účastníci se rovněž naučí základy zobrazení a formátování XML dat pomocí XSL:FO a XMLT. Po absolvování budou mít posluchači ideální základ pro praktické využití jazyka XML v nejrůznějších oblastech a aplikacích, stejně jako pro další rozvoj získaných zkušeností.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníXML
W3C

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Představení jazyka XML - historie, vývoj, související jazyky, oblasti použití, výhody , editory
  • Syntaxe - startovací a ukončovací značka, atributy, entity, komentáře, procesní instrukce, CDATA
  • Znakové sady - mezinárodní podpora, UNICODE, další znakové sady (UTF-8, UTF-16, Windows-1250, iso-8859-2, atd.)
  • XML dokument - struktura, jmenné konvence, Document Type Definition (DTD), validace, XML Schema, praktická doporučení
  • Parsery - přehled parserů, jejich funkce, DOM (Document Object Model), SAX (Simple API for XML)
  • Jmenné prostory (Namespaces) - princip, použití, kombinace různých jazyků, XHTML, SVG, CML apod.
  • Adresace a odkazy - XPath, XLink, XPointer
  • Dotazování se na XML data - úvod do XQuery, srovnání s SQL
  • Zobrazení XML dat - XSL:FO (XSL Formating Objects), využití CSS stylování, XSL Transformations a XPath, konverze XML do jiného formátu

Předpokládané znalosti: Znalost principů značkovacích jazyků, ideálně HTML

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

21.11. 22.11.2018 Bratislava
240 EUR (bez DPH)
22.11. 23.11.2018 Brno
6 000 Kč (bez DPH)
22.11. 23.11.2018 Košice
240 EUR (bez DPH)
28.11. 29.11.2018 Ostrava 6 000 Kč (bez DPH) objednat
03.12. 04.12.2018 Praha 6 000 Kč (bez DPH) objednat
11.12. 12.12.2018 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednat
11.12. 12.12.2018 Brno 6 000 Kč (bez DPH) objednat
17.12. 18.12.2018 Ostrava 6 000 Kč (bez DPH) objednat
19.12. 20.12.2018 Košice 240 EUR (bez DPH) objednat
02.01. 03.01.2019 Praha 6 000 Kč (bez DPH) objednat
02.01. 03.01.2019 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednat
03.01. 04.01.2019 Brno 6 000 Kč (bez DPH) objednat
21.01. 22.01.2019 Brno 6 000 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: