MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk XML - základy
novinka zájem o kurz

Jazyk XML - základy (XML0)

Tento dvoudenní kurz seznámí účastníky s velice populárním a široce používaným značkovacím jazykem XML (eXtensible Markup Language). Probírána jsou témata od úplných základů syntaxe a struktury XML dokumentů, přes jmenné prostory, možnosti parserů, adresace s využitím XPath, XLink a XPointer, až po dotazování se na XML data pomocí XQuery, varianty dotazovacího jazyka podobného s SQL pro databáze. Účastníci se rovněž naučí základy zobrazení a formátování XML dat pomocí XSL:FO a XMLT. Po absolvování budou mít posluchači ideální základ pro praktické využití jazyka XML v nejrůznějších oblastech a aplikacích, stejně jako pro další rozvoj získaných zkušeností.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníXML
W3C

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Představení jazyka XML - historie, vývoj, související jazyky, oblasti použití, výhody , editory
  • Syntaxe - startovací a ukončovací značka, atributy, entity, komentáře, procesní instrukce, CDATA
  • Znakové sady - mezinárodní podpora, UNICODE, další znakové sady (UTF-8, UTF-16, Windows-1250, iso-8859-2, atd.)
  • XML dokument - struktura, jmenné konvence, Document Type Definition (DTD), validace, XML Schema, praktická doporučení
  • Parsery - přehled parserů, jejich funkce, DOM (Document Object Model), SAX (Simple API for XML)
  • Jmenné prostory (Namespaces) - princip, použití, kombinace různých jazyků, XHTML, SVG, CML apod.
  • Adresace a odkazy - XPath, XLink, XPointer
  • Dotazování se na XML data - úvod do XQuery, srovnání s SQL
  • Zobrazení XML dat - XSL:FO (XSL Formating Objects), využití CSS stylování, XSL Transformations a XPath, konverze XML do jiného formátu

Předpokládané znalosti: Znalost principů značkovacích jazyků, ideálně HTML

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

19.12. 20.12.2017 Bratislava
240 EUR (bez DPH)
21.12. 22.12.2017 Košice
240 EUR (bez DPH)
27.12. 28.12.2017 Ostrava
6 000 Kč (bez DPH)
28.12. 29.12.2017 Praha 6 000 Kč (bez DPH) objednat
04.01. 05.01.2018 Brno 6 000 Kč (bez DPH) objednat
09.01. 10.01.2018 Košice 240 EUR (bez DPH) objednat
09.01. 10.01.2018 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednat
24.01. 25.01.2018 Ostrava 6 000 Kč (bez DPH) objednat
25.01. 26.01.2018 Praha 6 000 Kč (bez DPH) objednat
30.01. 31.01.2018 Brno 6 000 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: