MENU
Úvod
Kurzy
MS Visual Basic .NET - základy programování
zájem o kurz

MS Visual Basic .NET - základy programování (VBNET1)

Kurz seznámí účastníky se základy programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento moderní objektově orientovaný programovací jazyk na platformě .NET vychází z původní syntaxe staršího jazyka Visual Basic. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a v úvodu se věnuje základům, jako jsou proměnné, funkce, řídící struktury a práce s textovými řetězci. Druhá část kurzu je potom věnována objektově orientovanému programování v jazyce VB.NET a vysvětluje práci s objekty, popisuje třídy, vlastnosti, metody, základy dědičnosti a polymorfismu a ukazuje praktické využití objektů při tvorbě kódu programu.
Kurz je rovněž vhodný jako základ pro absolvování pokročilejších kurzů programování na platformě .NET.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníVB .NET
Microsoft

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do Visual Basic .NET - pracovní prostředí (Visual Studio), založení projektu
 • Představení platformy .NET - základní koncepty, rozdíl VB a VB.NET
 • Proměnné - datové typy, deklarace, rozsah platnosti, konverze
 • Jmenné prostory - namespace, význam a použití
 • Příkazy jazyka - bloky programu, podmiňovací výrazy, cykly
 • Funkce a procedury - vytvoření, předávání parametrů, návratové hodnoty, platnost proměnných
 • Pole a kolekce - deklarace a inicializace pole, procházení, vícerozměrná pole, práce s kolekcemi
 • Práce s textem a řetězci - metody a vlastnosti pro práci s řetězci, práce s jednotlivými znaky
 • Objektově orientované programování - třídy, vlastnosti a metody, dědičnost, polymorfismus, přetěžování metod
 • Vytvoření objektu - konstruktor, životní cyklus objektu, garbage collector
 • Úvod do ošetření chyb - výjimky, vyvolání a zachytávání výjimek
 • Ladění programu - debugging

Předpokládané znalosti: Orientace v základních programovacích technikách (smyčky, podmínky ...) a znalost prostředí Windows

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 400 Kč

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

10.03. 12.03.2021 ONLINE
10 400 Kč (bez DPH)
30.03. 01.04.2021 ONLINE 10 400 Kč (bez DPH) objednat
27.04. 29.04.2021 ONLINE 10 400 Kč (bez DPH) objednat
18.05. 20.05.2021 ONLINE 10 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: