MENU
Úvod
Kurzy
TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server
zájem o kurz

TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server (TCP)

Kurz vysvětlí principy a naučí konfigurovat TCP/IP, podsítě, router, DHCP, ARP, WINS, DNS, přenos dat FTP, SNMP, vzdálený tisk, ladit výkon, diagnostikovat a řešit problémy TCP/IP.

Kurz je zařazen v kategoriích: Operační systémyWindows Server 2003
Operační systémyWindows Server 2008
Operační systémyWindows Server 2012
Sítě a síťové technologieTeorie sítí a TCP/IP
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do TCP/IP - co je to TCP/IP, terminologie, základní příkazy TCP/IP, instalace a konfigurace TCP/IP
 • Přehled architektury TCP/IP - struktura TCP/IP, komunikace mezi vrstvami, datagramy, pakety a rámce, ARP, ICMP, IGMP, IP, porty a sockety, TCP, UDP
 • IP adresování - co je IP adresa, třídy adres, přířazení síťových ID, funkce masky sítě
 • Podsítě (subnetting) - implementace, definování masky podsítě, výpočet čísel sítí a adres počítačů v jednotlivých sítích
 • Implementace IP směrování - statické a dynamické IP směrování, konfigurace Windows Server do role routeru, nástroj TRACERT, instalace a konfigurace Routing & Remote Access Services
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - jak DHCP pracuje, instalace a konfigurace DHCP serveru, definice adresních rozsahů a doplňkových atributů, DHCP relay agent, zálohování a obnovení databáze na DHCP serveru
 • Překlad názvů pomocí protokolu NetBIOS jmen - co je NetBIOS, mechanismus převodu NetBIOS jména na IP adresu, použití souboru LMHOSTS
 • Windows Internet Name Service (WINS) - předpoklady a vlastní implementace WINS, typy uzlů; konfigurace WINS serveru v prostředí Microsoft i jiných sítí; správa prostředí WINS; replikace databází mezi WINS servery, údržba databáze WINS serveru
 • Domain Name Systém (DNS) - konfigurace DNS serverů, vytváření DNS domén, typy záznamů v DNS databázi; konfigurace reverzních domén, plánování implementace DNS; MS DNS server, správa, integrování DNS a WINS, řešení problémů DNS příkazem NSLOOKUP
 • Konektivita v heterogenním prostředí - připojení v heterogenním prostředí, propojení se vzdáleným hostitelem, možnosti vzdáleného vykonávání příkazů, utility přenosu dat, tiskové utility
 • Služba Microsoft SNMP - správa sítě protokolem SNMP; MS SNMP agent, definování SNMP komunit, instalování a konfigurování SNMP služby
 • Řešení problémů MS TCP/IP - identifikace zdroje problému, diagnostické prostředky Windows Server, návod k řešení problémů; použití nástrojů Performance Monitor a Network Monitor

Předpokládané znalosti: všeobecná znalost práce v prostředí MS Windows, základní znalost architektury počítače a jeho připojení do sítě

.

Termíny kurzu:

21.10. 23.10.2019 Bratislava
430 EUR (bez DPH)
30.10. 01.11.2019 Praha
10 900 Kč (bez DPH)
04.11. 06.11.2019 Ostrava
10 900 Kč (bez DPH)
11.11. 13.11.2019 Brno 10 900 Kč (bez DPH) objednat
18.11. 20.11.2019 Praha 10 900 Kč (bez DPH) objednat
26.11. 28.11.2019 Ostrava 10 900 Kč (bez DPH) objednat
02.12. 04.12.2019 Bratislava 430 EUR (bez DPH) objednat
09.12. 11.12.2019 Brno 10 900 Kč (bez DPH) objednat
17.12. 19.12.2019 Praha 10 900 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: