MENU
Úvod
Kurzy
Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu
zájem o kurz

Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu (SNIF)

Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí seznámit s využitím Snifferu pro hledání a odstraňování problémů v síti a analýzu sítě až na úroveň aplikací. Naučí zjišťovat, analyzovat a odstraňovat problémy v síti pomocí Snifferů.

Kurz je zařazen v kategorii: Sítě a síťové technologie
The Wireshark team

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Využití profesionální aplikace k analýze provozu v síti
  • Využití volně šiřitelného programu Sniffer Ethereal WireShark k analýze provozu v síti
  • Monitorování síťového provozu
  • Vytváření umělého provozu
  • Analýza jednotlivých datových toků
  • Odhalování problémů na fyzické a linkové vrstvě
  • ETHERNET - popis rámce, druhy ETHERNETu a rozdíly mezi nimi
  • Typy problémů, ke kterým může dojít a způsoby, jak tyto problémy odhalovat
  • Analýza protokolů IP, UDP, TCP, DNS, NetBIOS, NetBEUI, DHCP, FTP, HTTP - popis paketů, problémy na jednotlivých vrstvách OSI
  • Využití expertních analýz pro jednodušší analýzu problémů

Předpokládané znalosti: základní znalosti z oblasti osobních počítačů, operačních systémů a síťových technologií, znalost platforem MS Windows a MS Windows Server, základní znalost síťových protokolů

.

Termíny kurzu:

17.12. 19.12.2018 Ostrava
15 800 Kč (bez DPH)
19.12. 21.12.2018 Praha
15 800 Kč (bez DPH)
19.12. 21.12.2018 Brno
15 800 Kč (bez DPH)
02.01. 04.01.2019 Bratislava 620 EUR (bez DPH) objednat
14.01. 16.01.2019 Brno 15 800 Kč (bez DPH) objednat
16.01. 18.01.2019 Praha 15 800 Kč (bez DPH) objednat
22.01. 24.01.2019 Bratislava 620 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: