MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk PERL – základy programování
zájem o kurz

Jazyk PERL – základy programování (PRL1)

Kurz je určen programátorům, kteří se naučí základům programování v jazyku PERL, jakožto velmi populárního nástroje pro tvorbu CGI skriptů.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníPerl
Ostatní

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • základní informace : instalace, kompilátor jazyka, vývojové prostředí, platformy, dokumentace, nápověda, základní syntaktická pravidla
 • operátory : priorita a asociativita operátorů, vyhodnocování výrazů
 • základní funkce
 • základní datové struktury: skalární proměnné, pole, asociativní pole, funkce pro manipulaci s daty
 • pokročilé datové struktury: vícerozměrná pole a asociativní pole, odkazy na proměnnou, pole, anonymní pole
 • řídící struktury : podmínky, cykly, rozsahy platnosti proměnných
 • vstupy a výstupy : funkce pro zpracování vstupu, funkce pro generování a formátování výstupu
 • funkce: volání funkcí, argumenty funkcí, předávání proměnných hodnotou a odkazem, návratové hodnoty, vnořené funkce, rekurze
 • zpracovávání textu: funkce pro manipulaci s textem
 • regulární výrazy: syntaxe regulárních výrazů, vyhledání a substituce v textových proměnných za použití regulárních výrazů
 • ladění programu (breakpoint, krokování, výpisy stavu proměnných, logování výstupu do souboru)

Předpokládané znalosti: částečná znalost nějakého programovacího jazyka

. Termín 21.-26.11.2019 proběhne ve dnech 21.-22.11. a 26.11.2019

Termíny kurzu:

04.11. 06.11.2020 Praha
11 700 Kč (bez DPH)
11.11. 13.11.2020 Brno
11 700 Kč (bez DPH)
25.11. 27.11.2020 Bratislava
440 EUR (bez DPH)

Doporučené předchozí a návazné kurzy: