MENU
Úvod
Kurzy
Oracle databáze: programování v PL/SQL
zájem o kurz

Oracle databáze: programování v PL/SQL (ORA1B)

Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle 10/11g a 12c, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL/SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL/SQL. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeOracle
Oracle

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Opakování vlastností jazyka SQL, pokročilejší metody dotazování. SQL funkce a jejich využití.
 • Úvod do PL/SQL, struktura, prostředí a vlastnosti PL/SQL; základní syntaxe PL/SQL,Pravidla struktury bloku,Vnořené bloky; deklarování proměnných a konstant,Záznamy v PL/SQL ,SQL příkazy v PL/SQL. Interakce PL/SQL a funkcí z klasického SQL
 • Implicitní kurzor, explicitní kurzor; Řízení transakcí
 • Příkazy větvení a cyklů, Řízení běhu programu v PL/SQL
 • Ošetření výjimek (Exception Handling); předdefinované výjimky, výjimky definované uživatelem
 • Vytvoření uložených procedur, použití příkazu SHOW ERRORS; zobrazení zdrojového kódu v pohledu slovníku USER_SOURCE
 • Vytvoření uložených funkcí; stanovení výhod použití uložených funkcí v příkazech SQL; stanovení omezení volání funkcí z příkazů SQL
 • Vytvoření balíků, přehled výhod balíků; přehled omezení ve funkcích balíků použitých v SQL; ukázka zapouzdření kódu v balíku; objasnění funkce balíku DBMS_OUTPUT (společně s příkazem SET SERVEROUPUT ON)
 • Interakce se soubory operačního systému pomocí balíku UTL_FILE; popis zpracování souborů pomocí balíku UTL_FILE; kontrola rutin a výjimek balíku UTL_FILE; použití balíku UTL_FILE ke generování sestavy do souboru
 • Dynamický příkaz SQL a metadata; popis pomocí nativního dynamického příkazu SQL
 • Ukázka syntaxe pro příkaz EXECUTE IMMEDIATE pro nativní dynamický příkaz SQL; příklad balíku DBMS_SQL
 • Popis nápovědy kompilátoru NOCOPY
 • Správa závislostí; zobrazení přímých závislostí pomocí pohledu USER_DEPENDENCIES; spuštění skriptu UTL_DTREE.SQL k vytvoření objektů, které umožňují zobrazit přímé a nepřímé závislosti; zobrazení závislostí z pohledu DEPTREE
 • Manipulace s velkými objekty; popis, správa a zabezpečení objektů BFILE, stručný popis balíku DBMS_LOB
 • Vytvoření a použití objektu DIRECTORY k přístupu k objektům BFILE a jejich použití
 • Vytvoření triggerů; přehled výhod a pokynů k použití databázových triggerů; vysvětlení pořadí spouštění triggerů; vytvoření příkazu DML a triggerů na úrovni řádku; vytvoření triggerů pro DDL události; vytváření a použití triggerů pro systémové události

Předpokládané znalosti: znalosti na úrovni kurzu ORA1 - úvod do Oracle SQL

.

Termíny kurzu:

22.09. 24.09.2020 Praha
18 900 Kč (bez DPH)
23.09. 25.09.2020 Brno
18 900 Kč (bez DPH)
19.10. 21.10.2020 Praha 18 900 Kč (bez DPH) objednat
19.10. 21.10.2020 Brno 18 900 Kč (bez DPH) objednat
20.10. 22.10.2020 Ostrava
18 900 Kč (bez DPH)
09.11. 11.11.2020 Brno 18 900 Kč (bez DPH) objednat
10.11. 12.11.2020 Praha 18 900 Kč (bez DPH) objednat
24.11. 26.11.2020 Bratislava 720 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: