MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2012/2014 - základy jazyka T-SQL
zájem o kurz

Microsoft SQL Server 2012/2014 - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)

Tento kurz je určen pro uživatele začínající s databázovým prostředím Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014. Vysvětluje základy dotazování v jazyce T-SQL, který je procedurálním rozšířením standardního jazyka SQL. Uživatelé se naučí vytvořit základní tabulky, upravit jejich strukturu, vložit do těchto tabulek data a na ta se následně dotazovat včetně třídění a filtrování získaných výsledků. Dozví se rovněž základní programovací techniky a principy transakcí v MS SQL.
Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do jazyka T-SQL - syntaxe, historie a změny
 • Datové typy v SQL 2012/2014 - textové, číselné, datum a čas, NULL
 • Vytvoření tabulky - založení databáze, vytvoření tabulky, struktura tabulky
 • Editace struktury tabulky - přidání a odstranění sloupců, editace sloupce
 • Vkládání a editace dat - vkládání řádků, editace, odstranění
 • Dotazování na data - příkaz SELECT, spojování tabulek, JOIN
 • Řazení a filtrování dat - možnosti řazení dat, ORDER BY, klauzule WHERE
 • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
 • Uložené procedury a funkce - dotazování pomocí procedur, parametry
 • Základy programování v T-SQL - programátorské techniky, řízení kódu, podmínky, cykly
 • Úvod do transakcí - vysvětlení transakcí, základní příklady

Předpokládané znalosti:
Znalost práce v prostředí OS Windows a Windows Server
Základní přehled v principech relačních databází

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

29.05. 30.05.2019 Brno
7 200 Kč (bez DPH)
10.06. 11.06.2019 Praha
7 200 Kč (bez DPH)
20.06. 21.06.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat
08.07. 09.07.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat
11.07. 12.07.2019 Praha 7 200 Kč (bez DPH) objednat
01.08. 02.08.2019 Praha 7 200 Kč (bez DPH) objednat
07.08. 08.08.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat
26.08. 27.08.2019 Praha 7 200 Kč (bez DPH) objednat
26.08. 27.08.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: