MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2012/2014 - základy jazyka T-SQL
zájem o kurz

Microsoft SQL Server 2012/2014 - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)

Tento kurz je určen pro uživatele začínající s databázovým prostředím Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014. Vysvětluje základy dotazování v jazyce T-SQL, který je procedurálním rozšířením standardního jazyka SQL. Uživatelé se naučí vytvořit základní tabulky, upravit jejich strukturu, vložit do těchto tabulek data a na ta se následně dotazovat včetně třídění a filtrování získaných výsledků. Dozví se rovněž základní programovací techniky a principy transakcí v MS SQL.
Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do jazyka T-SQL - syntaxe, historie a změny
 • Datové typy v SQL 2012/2014 - textové, číselné, datum a čas, NULL
 • Vytvoření tabulky - založení databáze, vytvoření tabulky, struktura tabulky
 • Editace struktury tabulky - přidání a odstranění sloupců, editace sloupce
 • Vkládání a editace dat - vkládání řádků, editace, odstranění
 • Dotazování na data - příkaz SELECT, spojování tabulek, JOIN
 • Řazení a filtrování dat - možnosti řazení dat, ORDER BY, klauzule WHERE
 • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
 • Uložené procedury a funkce - dotazování pomocí procedur, parametry
 • Základy programování v T-SQL - programátorské techniky, řízení kódu, podmínky, cykly
 • Úvod do transakcí - vysvětlení transakcí, základní příklady

Předpokládané znalosti:
Znalost práce v prostředí OS Windows a Windows Server
Základní přehled v principech relačních databází

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

23.08. 24.08.2018 Bratislava
270 EUR (bez DPH)
27.08. 28.08.2018 Praha
6 600 Kč (bez DPH)
28.08. 29.08.2018 Brno
6 600 Kč (bez DPH)
05.09. 06.09.2018 Košice 270 EUR (bez DPH) objednat
12.09. 13.09.2018 Ostrava 6 600 Kč (bez DPH) objednat
17.09. 18.09.2018 Bratislava 270 EUR (bez DPH) objednat
20.09. 21.09.2018 Praha 6 600 Kč (bez DPH) objednat
24.09. 25.09.2018 Brno 6 600 Kč (bez DPH) objednat
24.09. 25.09.2018 Košice 270 EUR (bez DPH) objednat
11.10. 12.10.2018 Praha 6 600 Kč (bez DPH) objednat
16.10. 17.10.2018 Brno 6 600 Kč (bez DPH) objednat
18.10. 19.10.2018 Bratislava 270 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: