MENU
Úvod
Kurzy
Základy financí v Microsoft Dynamics NAV 2013
zájem o kurz

Základy financí v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80534)

Tento dvoudenní kurz se věnuje základním funkcím finančního managementu v Microsoft Dynamics NAV 2013. Důraz je kladen na klíčové procesy uvnitř organizace, jako je řízení hotovosti, práce s DPH, správa účtů, práce s finančními deníky a správa závazků a pohledávek.

Kurz je zařazen v kategoriích: Microsoft Official Course
Informační systémyMicrosoft DynamicsMicrosoft Dynamics NAV
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Modul 1 - Nastavení finančního managementu - hlavní účetní kniha, účetní období, fiskální rok
  • Modul 2 - Účtová osnova
  • Modul 3 - Účetní deník
  • Modul 4 - Cash Management - Pohledávky a závazky
  • Modul 5 - Cash Management - účetní sesouhlasení
  • Modul 6 - Management pohledávek a závazků: slevy a zaokrouhlování
  • Modul 7 - Správa pohledávek: Upomínky a poznámky k poplatkům (Finance Charge Memos)
  • Modul 8 - DPH (VAT) - Daň z přidané hodnoty (value-added tax)
  • Modul 9 - Platby předem
  • Modul 10 - Uzavření účetního roku

Předpokládané znalosti: Absolvování či znalosti na úrovni kurzu 80439: Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013. Absolvování či znalosti na úrovni kurzu 80435A: Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2013. Základní orientace v účetních principech a procedurách.

.

Termíny kurzu:

08.06. 09.06.2020 Brno
17 800 Kč (bez DPH)
10.06. 11.06.2020 Praha
17 800 Kč (bez DPH)
11.06. 12.06.2020 Ostrava
17 800 Kč (bez DPH)
22.06. 23.06.2020 Bratislava 680 EUR (bez DPH) objednat
29.06. 30.06.2020 Ostrava 17 800 Kč (bez DPH) objednat
30.06. 01.07.2020 Brno 17 800 Kč (bez DPH) objednat
01.07. 02.07.2020 Praha 17 800 Kč (bez DPH) objednat
20.07. 21.07.2020 Brno 17 800 Kč (bez DPH) objednat
28.07. 29.07.2020 Praha 17 800 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: