MENU
Úvod
Kurzy
Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů
novinka zájem o kurz

Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů (MOC20461)

Tento pětidenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům technické dovednosti potřebné pro psaní základních dotazů v jazyce Transact-SQL pro Microsoft SQL Server 2014. Tyto dovednosti jsou nezbytný základ pro jakékoliv další operace s databázovým systémem Microsoft SQL Server 2014, jako je například administrace databází, vývoj databází a Business Intelligence (BI). Zároveň tento kurz připravuje účastníky na zkoušku 70-461 a je první ze série zkoušek pro zisk certifikace MCSA.
Tento kurz je určený především pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály. Navržen je pro účastníky, kteří se zajímají o verze SQL Server 2012 a 2014. Věnuje se novým vlastnostem v SQL Server 2014, ale zároveň vysvětluje důležité mechanismy platné napříč ostatními verzemi SQL Serveru.

Kurz je zařazen v kategoriích: Microsoft Official Course
DatabázeMicrosoft SQLMS SQL
Microsoft

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 5 dní

Náplň kurzu:

 • Představení Microsoft SQL Server 2014
 • Úvod do dotazování v jazyce T-SQL
 • Tvorba SELECT dotazů
 • Dotazování na data z více tabulek
 • Řazení a filtrování dat
 • Datové typy v SQL Server 2014
 • Úprava dat pomocí DML (Data Manipulation Language)
 • Využití vestavěných funkcí
 • Seskupování a agregace dat
 • Použití poddotazů
 • Použití tabulkových výrazů
 • Dotazy s operátorem UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
 • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
 • Operátor PIVOT, práce s Grouping Sets
 • Spuštění uložených procedur
 • Programování v T-SQL
 • Ošetření chyb
 • Transakce
 • Optimalizace výkonu dotazů
 • Dotazování na metadata SQL Serveru

Předpokládané znalosti:
Znalosti principů relačních databází
Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows a jejich funckionalit

Časový rozvrh: 9:00 - 16:00

.

Termíny kurzu:

21.09. 25.09.2020 Praha
25 700 Kč (bez DPH)
21.09. 25.09.2020 Brno
25 700 Kč (bez DPH)
05.10. 09.10.2020 Ostrava
25 700 Kč (bez DPH)
12.10. 16.10.2020 Praha 25 700 Kč (bez DPH) objednat
12.10. 16.10.2020 Brno 25 700 Kč (bez DPH) objednat
09.11. 13.11.2020 Praha 25 700 Kč (bez DPH) objednat
09.11. 13.11.2020 Brno 25 700 Kč (bez DPH) objednat
23.11. 27.11.2020 Bratislava 970 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: