MENU
Úvod
Kurzy
Programování mikrokontrolérů řady PIC
zájem o kurz

Programování mikrokontrolérů řady PIC (MIC3)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady PIC, konkrétně PIC16F628A. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériové komunikační jednotky. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru PIC16F628A (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí MPLAB X, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Timer 0, 1, 2, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 1, popis režimů, registry.
 • Sériový kanál, popis, registry, příklady.

Předpokládané znalosti:

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

22.10. 23.10.2018 Praha
5 900 Kč (bez DPH)
25.10. 26.10.2018 Bratislava
240 EUR (bez DPH)
25.10. 26.10.2018 Brno
5 900 Kč (bez DPH)
14.11. 15.11.2018 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednat
19.11. 20.11.2018 Ostrava 5 900 Kč (bez DPH) objednat
21.11. 22.11.2018 Brno 5 900 Kč (bez DPH) objednat
22.11. 23.11.2018 Praha 5 900 Kč (bez DPH) objednat
27.11. 28.11.2018 Košice 240 EUR (bez DPH) objednat
05.12. 06.12.2018 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednat
10.12. 11.12.2018 Ostrava 5 900 Kč (bez DPH) objednat
12.12. 13.12.2018 Praha 5 900 Kč (bez DPH) objednat
13.12. 14.12.2018 Brno 5 900 Kč (bez DPH) objednat
17.12. 18.12.2018 Košice 240 EUR (bez DPH) objednat
02.01. 03.01.2019 Praha 5 900 Kč (bez DPH) objednat
02.01. 03.01.2019 Bratislava 240 EUR (bez DPH) objednat
10.01. 11.01.2019 Brno 5 900 Kč (bez DPH) objednat
29.01. 30.01.2019 Praha 5 900 Kč (bez DPH) objednat