MENU
Úvod
Kurzy
Linux - Red Hat Cluster Suite
zájem o kurz

Linux - Red Hat Cluster Suite (LXCS)

Kurz seznámí účastníky s Red Hat Cluster Suite, a to jeho high availability částí, která je určena pro vytváření systémů s vysokou dostupností provozovaných služeb.

Kurz je zařazen v kategorii: Operační systémyLinux / Unix
Další

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do clusterů – principy, typy clusterů, jejich využití. Popis HA (high availability) clusterů, seznámení s implementací v podobě Red Hat Cluster Suite.
 • Požadavky na výchozí instalaci a konfiguraci systému pro potřebu clusteru, doporučení pro hardwarové řešení architektury clusteru a návazné infrastruktury pro spolehlivý provoz v produkčním prostředí (napájení, komunikační infrastruktura, sdílené diskové pole).
 • Instalace a zprovoznění clusterového frameworku na prvním uzlu, ověření základní funkčnosti, konfigurace iSCSI klienta a připojení sdíleného iSCSI NAS pole. Rozšíření clusteru na dvouuzlový cluster, ověření funkčnosti instalace clusterového frameworku, sestavení clusteru.
 • Konfigurace prostředků pro vytlačování nefunkčního uzlu z clusteru.

 • Fencing - vzdálené ovládání napájení uzlu, odpojení uzlu od sdíleného diskového pole.
 • Ukázková instalace a konfigurace služeb provozovaných v prostředí clusteru (WWW, SQL, NFS server), konfigurace active/hot-standby a active/active, konfigurace statického rozdělení zátěže mezi uzly clusteru (afinita služeb k uzlu clusteru).
 • Diagnostika a řešení nejčastějších provozních a chybových stavů – spouštění, zastavování a migrace služeb mezi clustery, start a zastavení celého clusteru. Řešení selhání/rozpad clusteru a reakce na selhání provozované služby, síťového připojení, diskového pole.
 • Ukázka a diskuse různých možností konfigurace pro komunikaci mezi uzly clusteru a pro ustavení quorum stavu. Komunikace záložním síťovým spojením. Použití quorum disku pro rozšířené vyhodnocování funkčnosti uzlů a zabránění úplnému selhání clusteru při ztrátě síťového spojení.
 • Správa sdíleného diskového prostoru. Použití LVM v clusterovém prostředí (CLVM) a clusterový souborový systém GFS/GFS2. Využití LVM pro vysokou dostupnost sdílené diskové kapacity (LVM mirror s využitím dvou iSCSI polí).
 • Použití více I/O kanálů k diskovému poli pro zvýšení dostupnosti a/nebo propustnosti dat (multipath I/O).
 • Problematika clusterů s větším počtem uzlů než dva.
 • Diskuse možnosti nahradit sdílené externí diskové pole pomocí replikace lokálních disků uzlů v reálném čase (DRBD).
 • Konfigurace síťových Ethernet připojení. Teaming/bonding - slučování více síťových rozhraní za účelem zvýšení spolehlivosti a/nebo propustnosti sítě.

Předpokládané znalosti: Základy ovládání a administrace systému Linux na úrovni kurzu LX1

.

Termíny kurzu:

03.11. 05.11.2020 Praha
15 600 Kč (bez DPH)
11.11. 13.11.2020 Brno
15 600 Kč (bez DPH)
23.11. 25.11.2020 Bratislava
580 EUR (bez DPH)
25.11. 27.11.2020 Praha 15 600 Kč (bez DPH) objednat