MENU
Úvod
Kurzy
Pokročilé WWW aplikace v JAVA EE a JAVA Server Faces
zájem o kurz

Pokročilé WWW aplikace v JAVA EE a JAVA Server Faces (JEEB)

Kurz je určen programátorům v jazyce Java, především pak tvůrcům webových enterprise aplikací. Účastníci si prohloubí znalosti Java EE (Java platform, Enterprise Edition), principů návrhu webové enterprise aplikace a komunikace s databází za využití technologií JSP a JSF pro tvorbu dynamicky generovaných webových stránek. V neposlední řadě je na kurzu probírán i Spring Web model-view-controller (MVC) framework.

Kurz je zařazen v kategoriích: ProgramováníJAVA
WebTvorba webových stránek / aplikací
Oracle

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Objekty ve stránce - Session, Request, Response, Page, viditelnost proměnných
  • Vlastní JSP značky a JSP Standard Tag Library (JSTL)
  • Spring MVC - spring-mvc-context.xml, @Controller, View, ViewResolver, @RequestParam, @ModelAttribute
  • CRUD aplikace s pomocí Spring MVC
  • Java Server Faces (JSF) – tvorba stránek pomocí JSF
  • Praktická cvičení - tvorba jednoduché webové enterprise aplikace propojené s databází

Předpokládané znalosti:
Zkušenosti s programováním v jazyce Java (Java SE) a technologiemi webových stránek - HTML, CSS
Zkušenosti s programováním webových stránek v JAVA EE na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Výhodou znalost základů práce s relačními databázemi a SQL

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

23.08. 24.08.2018 Praha
11 900 Kč (bez DPH)
29.08. 30.08.2018 Bratislava
470 EUR (bez DPH)
04.09. 05.09.2018 Ostrava
11 900 Kč (bez DPH)
04.09. 05.09.2018 Košice 470 EUR (bez DPH) objednat
06.09. 07.09.2018 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
13.09. 14.09.2018 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat
18.09. 19.09.2018 Bratislava 470 EUR (bez DPH) objednat
24.09. 25.09.2018 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
26.09. 27.09.2018 Ostrava 11 900 Kč (bez DPH) objednat
01.10. 02.10.2018 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat
17.10. 18.10.2018 Bratislava 470 EUR (bez DPH) objednat
18.10. 19.10.2018 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
22.10. 23.10.2018 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: