MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování
zájem o kurz

Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování (JAV2)

Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníJAVA
Oracle

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Generika
  • Java Collections API
  • Thready, asynchronní operace, synchronizace
  • Základní úvod do tvorby GUI v Javě – Swing
  • I/O operace, práce s soubory
  • Networking
  • Regulární výrazy
  • Základní práce s databázemi v Javě – JDBC
  • Práce s XML

Předpokládané znalosti: Základy programováni v jazyku JAVA

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 600 Kč

.

Termíny kurzu:

29.09. 01.10.2020 Brno
11 900 Kč (bez DPH)
12.10. 14.10.2020 Praha
11 900 Kč (bez DPH)
20.10. 22.10.2020 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
20.10. 22.10.2020 Ostrava
11 900 Kč (bez DPH)
03.11. 05.11.2020 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat
11.11. 13.11.2020 Bratislava 450 EUR (bez DPH) objednat
18.11. 20.11.2020 Brno 11 900 Kč (bez DPH) objednat
25.11. 27.11.2020 Praha 11 900 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: