MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk C# - pokročilé techniky II.
zájem o kurz

Jazyk C# - pokročilé techniky II. (CS3)

Kurz rozšiřuje znalosti vývojářů v jazyce C# o pokročilejší programátorské techniky. Zabývá se procesem tvorby .NET aplikace a tvorbou jednoduché aplikace pomocí knihovny Windows Forms. Účastníci se naučí pracovat s externími datovými typy, vysvětlí si princip správy paměti a zdrojů, ukáží si práci s datovými streamy a souborovými I/O operacemi a v neposlední řadě se na naučí principům serializace. Kurz předpokládá základní znalosti a zkušenosti s programování v jazyce C# na platformě .NET, minimálně na úrovni doporučeného předcházejícího kurz.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníC#
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Tvorba .NET aplikace, kompilace a běh .NET aplikace
 • Úvod do klíčových technologií platformy .NET, tvorba jednoduché .NET komponenty
 • Common Type System a práce s datovými typy, objektová třída System.Object
 • Tvorba jednoduché klientské aplikace pomoci knihovny Windows Forms
 • Práce s externími datovými typy, vytváření verzí
 • Správa paměti a zdrojů, Garbage Collector, Dispose a Finally
 • Soubory a datové streamy
 • Objekty typu Reader a Writer, základní souborové I/O
 • Atributy - přehled atributů, definice vlastních atributů, získávání hodnot atributů
 • Scénáře serializace, atributy serializace
 • Graf objektu
 • Proces serializace, uživatelská serializace
 • Web Services (webové služby)

Předpokládané znalosti: Znalost syntaxe a základů programování v jazyce C# na úrovni kurzu Jazyk C# - základy programování (CS1)

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

11.02. 13.02.2019 Brno
10 400 Kč (bez DPH)
12.02. 14.02.2019 Praha
10 400 Kč (bez DPH)
05.03. 07.03.2019 Brno 10 400 Kč (bez DPH) objednat
13.03. 15.03.2019 Praha 10 400 Kč (bez DPH) objednat
25.03. 27.03.2019 Brno 10 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: