MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk C# - pokročilé techniky I.
zájem o kurz

Jazyk C# - pokročilé techniky I. (CS2)

Kurz rozšiřuje znalosti programátorů v jazyce C# o pokročilejší techniky, jako je například operator overloading (přetěžování operátorů), extension methods, anonymní typy, lambda výrazy a reflexe. Účastníci si dále seznámí s úvodem do LINQ (Language-Integrated Query), vysvětlí si možnosti práce se sítí a protokolem TCP/IP a vše procvičí na praktických příkladech a ukázkách. Přestože jsou v úvodu kurzu zopakovány nejdůležitější pojmy z objektově orientovaného programování v C# na platformě .NET, tak není určen pro začátečníky a předpokládá znalosti nebo zkušenosti minimálně na úrovni doporučeného předcházejícího kurzu.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníC#
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Stručné opakování OOP v C# - třídy, dědičnost, polymorfismus, abstraktní třídy, rozhraní
 • Přehled platformy .NET v jazyce C# - jazykové konstrukty, datové typy, výjimky, zachytávání chyb
 • Operator overloading - přetěžování operátorů
 • Extension methods - přidání metod k existující třídě
 • Anonymní typy
 • Nulovatelné datové typy (Nullable types)
 • Lambda výrazy - Lambda Expression
 • Úvod do LINQ - LINQ (Language-Integrated Query), lambda výrazy v LINQ, využití LINQ pro objekty, SQL a XML
 • Expression Tree, Reflexion (reflexe) - úvod
 • Práce s TCP/IP - programové využívání protokolu TCP/IP
 • Praktické příklady a ukázky

Předpokládané znalosti: Znalost syntaxe a základů programování v jazyce C# na úrovni kurzu Jazyk C# - základy programování (CS1)

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

29.10. 31.10.2018 Bratislava
410 EUR (bez DPH)
06.11. 08.11.2018 Praha
10 400 Kč (bez DPH)
07.11. 09.11.2018 Brno
10 400 Kč (bez DPH)
12.11. 14.11.2018 Košice 410 EUR (bez DPH) objednat
19.11. 21.11.2018 Ostrava 10 400 Kč (bez DPH) objednat
20.11. 22.11.2018 Bratislava 410 EUR (bez DPH) objednat
27.11. 29.11.2018 Praha 10 400 Kč (bez DPH) objednat
03.12. 05.12.2018 Brno 10 400 Kč (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Košice 410 EUR (bez DPH) objednat
17.12. 19.12.2018 Ostrava 10 400 Kč (bez DPH) objednat
18.12. 20.12.2018 Bratislava 410 EUR (bez DPH) objednat
19.12. 21.12.2018 Praha 10 400 Kč (bez DPH) objednat
02.01. 04.01.2019 Brno 10 400 Kč (bez DPH) objednat
08.01. 10.01.2019 Praha 10 400 Kč (bez DPH) objednat
14.01. 16.01.2019 Bratislava 410 EUR (bez DPH) objednat
28.01. 30.01.2019 Brno 10 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: